Ohjelma 2014   

Educa 2015 vuoden ohjelmaa työstetään parhaillaan ja
se julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Educan luentomateriaalit 2014

Suomi osaamisen kärjessä 2030. Olli Luukkainen, OAJ

Koulutuksen tulevaisuus 2030. Aulis Pitkälä, pääjohtaja, Opetushallitus

Koulutus uudistuu –iso laiva käännettäväksi? Anita Lehikoinen, Kansliapäällikkö, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetussuunnitelmasta opettajille: Mikä muuttuu ja miksi? Irmeli Halinen, Eija Kauppinen, Pirjo Sinko, Liisa Jääskeläinen ja Arja-Sisko Holappa, Opetushallitus

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa. Anssi Tuominen, koulutusliikelaitoksen johtaja, Kajaanin kaupunki

PIAAC, Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ

Talouskasvun lähteet tulevina vuosikymmeninä. Erkki Liikanen, pääjohtaja, Suomen Pankki

Elämä on ihmissuhteita. Opettaminen on ihmissuhdetyötä. Erkki Pekkala

Koulujen (ja päiväkotien) sisäilmaongelmat - kuinka päästään hallittuun ratkaisuun. Esko Korhonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

OPS 2016 –tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa.
Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa, Opetushallitus

Monikulttuurisuus ja moninaisuus kasvatuksessa. Heini Paavola

Innokampus - Pienistä ideoista syntyy innovaatioita. Perttu Pölönen, Riikka Nirvi, Rami Saarniaho

Entä kun huoli ei olekaan yhteinen? Janna Rantala, lastenpsykiatri, perheterapeutti

Pilviväylä-projekti. Jarkko Moilanen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle - ratkaisu vai ongelma? Leena Jokinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

PISA 2012 – Miten peruskoulun kehityssuunta takaisin nousuun? Jouni Välijärvi, professori, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Koulujen valmiudet digipalveluiden imurointiin. Jukka Tulivuori, opetusneuvos

Suomi osaamisen kärjessä 2030. Julia Petäjä, SOOL ry:n puheenjohtaja

Opetin.fi ja Asiantuntijaverkosto.fi. Kai Kaksonen

Miksi ryhmäilmiö? Kim Kannussaari

Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa. Kimmo Koskinen, Opetushallitus

Kokonaiskielitaito laskee – mikä neuvoksi? Jorma Kauppinen, johtaja, OPH

Kaikki muuttuu - vastuu pysyy! Lauri Liusvaara

Äänioppikirjalla tukea opinpolun eheään etenemiseen. Leena Holopainen, erityispedagogiikan professori, Itä-Suomen  yliopisto

Poika nimeltä Päivi - sukupuolen moninaisuus koulussa. Maarit Huuska, Seta

Nuorisotakuu –missä mennään ja miten takuu oikeasti toteutuu? Vararehtori Maija Aaltola, Omnian ammattiopisto

Väkivaltatilanteiden pedagoginen hallinta. Martti Hellström, opetusneuvos

Sähköinen ylioppilaskirjoitus –päivän tilanne. Matti Lattu, Digabi

Opettajat, osaaminen ja teknologiateollisuus. Mervi Karikorpi, johtaja, innovaatioympäristö ja uudistuminen, Teknologiateollisuus

Emotionaalinen osaaminen opettajan työssä. Mirjam Virtanen, Kasvatustieteen tohtori

Kenen oppimateriaalit? Olavi Arra & Sanna Haanpää, erityisasiantuntija työmarkkinalakimies, OAJ

Ammatillisten perustutkintojen uudistus. Sirkka-Liisa Kärki, yksikön päällikkö, opetusneuvos

Kokemuksia digitaalisesta työkirjasta – opettajan näkökulma. Tero Rynkä, ubiikki

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Vesa Pekkola, ylitarkastaja, Sosiaali-ja terveysministeriö

Welcome to the digital age: the door is open! Ene Koitla & Ingrid Maadvere, Information Technology Foundation for Education

Johtajan rooli varhaispedagogiikan kehittämisessä. Eeva Hujala, Tampereen yliopistoNäin löydät Messukeskukseen:
Messuaukio 1, PL 21,
00521 Helsinki
puh. 040 450 3250