Hoppa över navigeringslänkar
Första sidan
För besökare
För utställare
För media
Kontakta oss

Vene 16 Båt -mässan hade 76 816 besökare.  Nästa båtmässan organiseras den 10 -19 februari 2017. Ett stort tack till alla besökare, samarbetspartners och utställare.

 
 

Mässplatsen 1, PB 21
00521 Helsingfors
tfn 040 450 3250