Skip to content
För utställare Anvisningar och tillstånd

Anvisningar och tillstånd

Denna guide presenterar anvisningar för planering och byggande av montern, ansökning av olika tillstånd och arrangemang gällande ankomst och att hitta rätt inne i byggnaden.

eMessukeskus

eMessukeskus är Mässcentrums digitala kundtjänst för utställare. Registrera dig först som användare om du ännu inte har några inloggningsuppgifter till tjänsten. Efter registrering kan du logga in på tjänsten, göra beställningar och hantera ditt mässdeltagande. Användarnamnet för eMessukeskus-tjänsten är din e-postadress. Du kan välja ditt eget lösenord. Om du har glömt eller förlorat lösenordet kan du beställa en länk för att återställa det via funktionen Glömt lösenordet.

På eMessukeskus kan du fritt och utan att behöva logga in utforska mässerbjudanden, monterlösningar, tjänster och prislistor. Du kan också köpa ett mässdeltagande utan att logga in.

Logga in på eMessukeskus-tjänsten och välj det önskade evenemanget på sidan ”Mina anmälningar”. Du omdirigeras till evenemangets arbetsutrymme. På sidan ”Din monterinformation” kan du se alla beställningar relaterade till montern.

Evenemanget syns för huvudkontaktpersonen när personen har loggat in och hen kan dela behörighet till arbetsutrymmet med andra personer. Huvudkontaktpersonen är den person som har bekräftat deltagandet eller som har angetts som huvudkontaktperson i bekräftelsen eller därefter. Om huvudkontaktpersonen har ändrats, vänligen meddela den nya personen via e-post till yrityspalvelu@messukeskus.com.

Behöver du anvisningar och tips för att hantera dina profilsidor? Klicka här!

Tillstånd och säkerhet

Enligt finsk alkohollagstiftning är försäljning och servering av alkohol alltid föremål för tillstånd och övervakad verksamhet. En försäljare av alkoholdrycker måste ha ett serveringstillstånd utfärdat av den regionala förvaltningsmyndigheten. På Mässcentrum innehas serveringstillståndet av NoHo Partners. Enligt alkohollagen är det förbjudet att ta med egna eller sponsrade alkoholdrycker till mässan.

Servering av matprodukter och smakprover samt försäljning av förpackade livsmedelsprodukter på mässmontern är tillåtet. Kontrollera evenemangsvis med kundtjänsten om servering av tuggummi och popcorn är tillåtet på montern. Försäljning av icke-förpackade livsmedelsprodukter är tillåtet vid särskilda matrelaterade evenemang. Vid matrelaterade evenemang får försäljningsprodukten inte konkurrera med restaurangpartnernas produkter på Mässcentrum. Kaffe får serveras men inte säljas.

De som säljer eller serverar livsmedel (inklusive utdelning och provsmakning) bör meddela om sin verksamhet till miljöservicen senast fyra arbetsdagar före evenemanget. Informationen lämnas genom att skicka en anmälan via den digitala tjänsteportalen eller via formulär. Instruktioner och blanketter för att meddela finns på stadens webbplats (hel.fi) under avsnittet ”Registrering av en smidig kiosk och anmälningsskyldighet”. För lågriskaktiviteter, som servering av kaffe eller te, distribution av förpackad godis, kakor eller andra kaffebröd behövs ingen anmälan.

Riktlinjer för livsmedel vid evenemang (Helsingfors stad)

Utställaren ansvarar för att de filmer, videoprogram, andra bildprogram och inspelningar som visas i Mässcentrums lokaler har genomgått lämplig förhandsgranskning (inklusive åldersgränser). 

Distribution av gasfyllda ballonger på montern är inte tillåtet. Vanliga luftfyllda ballonger är tillåtna. Användning av gasfyllda ballonger som dekoration måste alltid överenskommas separat, kontakta yrityspalvelu@messukeskus.com.

Vid matlagning i hallen där det kan uppstå rök måste kokplattan utrustas med en spiskåpa med aktivt kolfilter. Spiskåpan måste vara tillräckligt kraftfull och placeras i rätt höjd i förhållande till matlagningsstället. Dessutom måste spiskåpan vara tillräckligt stor för att röken som kan uppstå från flera matlagningsställen ska kunna passera genom filtret.  Läs anvisningarna (på finska) >>

Utställare måste erbjuda kunden ett kvitto vid kontantbetalning eller betalning med betalkort. Kvittot kan vara utskrivet, handskrivet eller elektroniskt. Vero.fi >>

Enligt konsumentsäkerhetslagen är det serviceleverantören som bär ansvaret för tjänsternas säkerhet. Med konsumenttjänst avses en tjänst som är avsedd att användas eller som i betydande grad används för privat konsumtion. Verksamhetsutövaren ska meddela tillsynsmyndigheten (Tukes) om produkten som används för att utföra tjänsten kan orsaka hälsorisker, olyckor, farosituationer eller allvarliga incidenter.

Musiken får inte störa arbetet vid grannmontern. Ljudvolymgränsen är 75 dB. Observera eventuella evenemangsspecifika gränser.

Utställaren ansvarar för korrekt förhandsgranskning (inklusive åldersgränser) av filmer, videoprogram, andra bildprogram och inspelningar som visas i Mässcentrums lokaler samt för de licenser och avgifter som krävs enligt upphovsrättslagen för musik- och andra verk som visas. Mässcentrum betalar Teosto- och Gramex-avgifterna för utställarna vid de evenemang som arrangeras av Mässcentrum. Live-musikartister måste lämna uppgifter om de framförda kompositionerna och deras upphovspersoner till Teosto samt se till att Teosto-avgifterna betalas. Påminn dina artister om detta. Om evenemanget arrangeras av en annan part än Mässcentrum, kontrollera arrangemangen med arrangören.

Om du har arbetsuppvisningar på din monter måste området för uppvisningen vara övervakat och tydligt avgränsat. Om uppvisningen innebär användning av öppen eld och orsakar en brandsäkerhetsrisk måste uppvisningsområdet uppfylla kraven för en permanent arbetsplats för hett arbete.

Hantering och förvaring av farliga ämnen på montern kräver hallmästarens tillstånd. Lämna in en redogörelse senast 45 dagar före mässan: hallimestari@messukeskus.com.

Mässcentrum ansvarar för den allmänna säkerheten på mässorna. Vår kameraövervakning, passerkontroll och övervakning av kundsäkerhet är kontinuerlig. Vi granskar varje evenemangs säkerhet före evenemangets början och samarbetar nära med myndigheterna. Vår ansvarsförsäkring täcker skador som Mässcentrums personal, åtgärder, utrustning och byggnader orsakar en tredje part.

Som vår kund är du ansvarig för din egen monter, dina produkter och din monterkonstruktion. Monterbyggaren ansvarar för byggsäkerheten på montern, både för egendom och för personskador. Observera att mässområdet inte är en säker plats för barn under bygg- och nedmonteringstider, och vi tillåter inte att barn under 12 år vistas i hallarna under denna tid.

Du kan enkelt förbättra säkerheten med små val. Se till att du har försäkringar. Lämna inte värdesaker framme när mässdagen är över. De flesta stölderna sker direkt efter att evenemanget har avslutats. Överväg om du behöver ytterligare utrustning, såsom skåp, lås, säkerhetsvajrar, bevakning eller förvaringstjänster. Villkor för evenemangsbyggande och säkerhet (på finska)>>

Om en skada inträffar, agera enligt följande:

 • anmäl skadan omedelbart till hallmästarens kontor 
 • förhindra ytterligare skador 
 • vid stöld, inbrott eller vandalism, gör en polisanmälan 
 • gör en skadeanmälan till försäkringsbolaget

Monterdesign

På evenemang som arrangeras av Mässcentrum måste montern ha avgränsande väggar mot grannen om inte utställningsspecifika villkor ger andra anvisningar. Montern måste vara snygg och välskött åt alla håll. Om evenemanget arrangeras av en annan part än Mässcentrum, kontrollera arrangemangen med evenemangets arrangör. Den standardiserade höjden för monterstrukturer är 250 cm och du kan välja mellan profil- eller standardväggar. Hyrda konstruktioner är endast avsedda för inomhusbruk. Standardvägg- och profilstrukturer kan inte kombineras med varandra.

Profilernas dimensioner

Områden som ligger mellan montrarna och områden som ligger mellan monterns bakvägg och hallens vägg får inte användas för lagring av brandsäkerhetsskäl. Om montern ligger nära en brandpost (PP på kartan) måste den vara lättillgänglig. Strukturer som är högst 5 m höga kan placeras runt pelare i hallen. Grannmonterns väggar får inte användas för att fästa dekorationer eller affischer, och det är inte tillåtet att stödja egna strukturer mot dem.

På fascian kan du fästa produktnamn, företagsnamn eller logotyp. Den tillgängliga höjden för fritt utrymme på en profilstrukturerad fascia är 20 cm och höjden på fascian är 30 cm.

Hyrespriset inkluderar hyra samt installations- och nedmonteringskostnader under hela evenemanget. Hyrestagaren är skyldig att ersätta försvunna eller skadade strukturer till deras fulla värde.

Du kan dekorera montern på många olika sätt: med bildutskrifter, tejpningar, banderoller, draperier, mattor och gröna växter. Möbler kan du antingen hyra eller ta med till montern själv.

På en profilstruktur kan du fästa föremål med tejp eller dekorationskrokar. Krokar kan lånas gratis från Mässbyrån. På en standardstruktur kan du fästa föremål med klistermärken, små skruvar eller spikar. Ta bort tejp, dekaler, skruvar och spikar under nedmonteringen. Montermattan kan fästas på golvet med tejp. Använd lättavlägsnande tejp och ta bort all tejp från golvet efter mässan. Annars kan Mässcentrum debitera kostnaderna för borttagningen.

Monterns föremål, rörliga element som reflekteras på väggarna eller i taket samt distributionen av broschyrer eller produktprover måste hållas inom monterns gränser. Det är inte tillåtet att dela ut heliumballonger på montern.

Upphängningsmetoden beror på vikten av upphängningen och vilken hall det är fråga om. Upphängningen sker antingen som lätt upphängning (max vikt 15 kg / upphängningspunkt) eller som truss-upphängning (max vikt 100-250 kg / upphängningspunkt).

Många beställningsprodukter kräver installationsanvisningar för leverans. Genom att skicka en installationsbild senast 45 dagar före evenemanget säkerställer du en smidig leverans. Skicka gärna bilden som en PDF-fil (även JPG- och PNG-filer fungerar). På installationsbilden ska följande anges:

 • Evenemangets namn
 • Utställarens namn
 • Monternummer
 • Korridorbokstäver (monterns riktning i hallen)
 • Placering av de beställda produkterna och eventuell höjdinformation ska anges på bilden.
 • Om du har beställt upphängning från hallens tak, ange den upphängda produkten, dess vikt och önskad upphängningshöjd från golvet.

Du kan skicka installationsbilden via e-post till osastopalvelut@messukeskus.com.

Upphängning i hall 1 är begränsad på grund av takets egenskaper och av säkerhetsskäl. Alla upphängnings- och ljusarrangemang är tillåtna endast med truss- och ljusutrustning från Suomen Videoviestintä Oy. Vissa lösningar kräver också ytterligare teknik, vilket kan öka kostnaderna jämfört med andra hallar. Kontakta oss i god tid så att vi kan bekräfta vilka möjligheter till belysning och trussar som finns för er monter: telefon +358 40 450 3258, svv.myynti@messukeskus.com.

 • Strukturer som står på golvet får inte stödjas från taket eller från upphängda strukturer. Om stöd från taket är nödvändigt för en struktur måste hela strukturen i fråga hängas upp.
 • Om den använda lyftanläggningstypen inte tillåter att lasten hänger ovanför människors huvuden måste den hängda strukturen kunna fästas med en separat säkerhetsvajer.
 • Lyftanordningar och upphängningsverktyg måste uppfylla de lagstadgade standarderna och säkerhetsnormerna i Finland och EU.
 • Om punkterna ligger nära varandra och/eller punktbelastningarna är nära det maximala tillåtna värdet, begränsas punktbelastningarna enligt kvadratvikten. (maximala kvadratvikter måste kontrolleras för varje monter individuellt.)
 • Av säkerhetsskäl får produkter från olika tillverkare inte kombineras. Trusslinjer som lyfts till taket måste göras med produkter från samma tillverkare. Vi lyfter inte trusslinjer där trussprodukter från olika tillverkare har använts.

Alla strukturer och dekorationer som överstiger den 2,5 meter höga standardhöjden måste placeras minst 2 meter från grannmontern. Undantag kan göras genom ett skriftligt avtal med grannmontern och tillståndet måste inhämtas av den som begär tillståndet. Riktlinjen gäller inte utställningsföremål.

Vid vissa evenemang uppbärs en extra avgift för ytterligare reklamutrymme. Extra reklamutrymme inkluderar alla strukturer och dekorationer som är högre än 2,5 meter. Kontrollera evenemangsspecifika deltagarvillkor om extra reklamutrymme är möjligt under evenemanget du deltar i.

Skicka monterritningarna till Mässcentrum senast 45 dagar före evenemanget för att säkerställa att planen är genomförbar. På begäran bedömer vi storleken på det extra reklamutrymmet och den slutliga fakturan baseras på verkliga förhållanden. Om evenemanget arrangeras av en annan part än Mässcentrum, kontrollera arrangemangen med evenemangets arrangör.

Upprättandet av tvåvåningsstrukturer kräver tillstånd från Mässcentrum och myndigheterna. Skicka en installationsbild med hållfasthetsberäkningar till osastopalvelut@messukeskus.com senast 45 dagar före mässan.

Många beställningsprodukter kräver installationsinstruktioner för att produkten ska kunna levereras. Genom att skicka installationsbilden senast 45 dagar före evenemanget säkerställer du en smidig leverans. Skicka gärna bilden som en PDF-fil (även JPG- och PNG-filer fungerar): osastopalvelut@messukeskus.com

Vänligen märk installationsbilden med följande info:

 • Evenemangets namn / Utställarens namn / Monternummer / Gångbokstäver (monterns riktning i hallen)
 • Placering och eventuell höjdinformation för de beställda produkterna
 • Om du har beställt upphängning från hallens tak, vänligen märk produkten som ska hängas upp, dess vikt och önskad upphängningshöjd från golvet. 

Helsingfors Mässcentrum erbjuder sina företagskunder ett eget trådlöst nätverk som heter Messukeskus Exhibitor. Nätverket är separat från det nätverk som används av besökarna på Mässcentrum. Lösenordet för nätverket finns tillgängligt i eMessukeskus och skickas även till dig i ett kundmeddelande före evenemanget.

Vi erbjuder också företagsspecifika nätverkslösningar som tilläggstjänst enligt dina behov, antingen trådbundet eller trådlöst. Kontakta vår kontaktperson för praktiska frågor. För betalterminaler, kassasystem och andra kritiska funktioner på montern rekommenderar vi att du beställer en fast nätverksanslutning.

Observera att egna WiFi-basstationer är förbjudna på evenemang som arrangeras av Mässcentrum. Basstationer som medförs av utställare stör alla internetanvändare på evenemanget, vilket kan äventyra alla deltagares verksamhet.

Om du behöver en egen WiFi-basstation, t.ex. för att skapa ett trådlöst nätverk för produktvisning, kan du beställa en trådlös WPA2-basstation för din monter från Suomen Videoviestintä: svv.myynti@messukeskus.com . Suomen Videoviestintä övervakar evenemangens internettrafik och strävar till att främja en rättvis användning av nätverket.

Vårt AV-företag Suomen Videoviestintä SVV Oy hjälper gärna utställare och evenemangsarrangörer. SVV erbjuder ett brett utbud av uthyrningsbar ljud- och bildutrustning. Du kan förbättra attraktiviteten på din monter med presentationsteknik, såsom screens, stora LED-screens, bärbara datorer och ljudsystem. SVV erbjuder kostnadseffektiva belysningspaket för montern, som inkluderar belysning, upphängningar och trussar. Det finns också ett brett utbud av olika typer av rörliga lampor för uthyrning.

Priset för ljud- och bildutrustning inkluderar hyra samt installations- och demonteringskostnader. Kunden bör ersätta försvunna eller skadade enheter till deras fulla värde.

Om din monter har ljudåtergivning och du använder trådlösa mikrofoner (t.ex. handmikrofon eller headsetmikrofon), måste du meddela detta till SVV Oy, som koordinerar mikrofonfrekvenser vid evenemang och mässor som arrangeras av Mässcentrum. Frekvenserna för mikrofoner måste meddelas senast 7 dagar före byggstart: svv.myynti@messukeskus.com. Vänligen meddela evenemangets namn, din monternummer samt antalet mikrofoner du använder, märket, modellen och frekvensområdet, t.ex. så här: Bokmässan, 6p100, 5 st Shure, ulxd g51, 470-534MHz. SVV Oy kontaktar dig innan mässan börjar och ger dig ett frekvensområde du kan använda.

Varför är det viktigt att meddela oss om dina egna trådlösa mikrofoner?

Frekvenserna för trådlösa mikrofoner måste meddelas Mässcentrum för att undvika frekvensöverlappningar och säkerställa att alla mässor lyckas. Antalet frekvensområden är begränsat, vilket gör att det är mycket viktigt att meddela dem. Om en trådlös mikrofon upptäcks under mässan eller evenemanget och dess frekvens inte har meddelats i förväg, har SVV Oy rätt att byta frekvensen för mikrofonen eller byta ut mikrofonen mot en trådbunden om det är möjligt.

Om du använder trådbundna mikrofoner för ljudet i din monter behöver du inte meddela detta separat till SVV Oy.

Våra kunders elutrustning måste uppfylla kraven enligt standarden SFS 6000-7-711. Stickuttagsgrupper under 20 A måste utrustas med 30 mA jordfelsbrytare. Strömmen stängs av från montrarna 30 minuter efter evenemangsdagens slut. Om du behöver nattström till din monter, t.ex. för teknisk utrustning eller kylskåp, glöm inte att beställa ett uttag med 24 timmars ström. Under den sista dagen för evenemanget stängs all el av från montrarna, inklusive kontinuerlig ström, 30 minuter efter att mässan har stängt. Om du behöver ström efter det, vänligen meddela detta i förväg yrityspalvelu@messukeskus.com eller på plats: tfn +358 40 450 3175.

Vi installerar el för montrarna enligt beställning och installationsbild. Priset för elinstallationer inkluderar hyra för utrustning, kablar och annat installationsmaterial samt installations- och demonteringsarbete. Om det krävs extra material som bärlister, vajrar eller annat material för installation av lampor och strömskenor eller för andra specialarbeten, debiteras materialet och installationsarbetet separat.

Det bör finnas en servicebrunn på eller i närheten av din monter för vatten-, avlopps- och tryckluftanslutningar. Placeringen och tillgängligheten för servicebrunnarna varierar beroende på hallen, så var vänlig och informera om dina behov när du bokar montern. Att sälja eller provsmaka mat kan t.ex. kräva vatten- och avloppsanslutningar på montern. Du får inte hälla fasta, korrosiva eller farliga avfall i avloppet. Dimensionen för standardavlopp är Ø 50 mm. Tryckluftsanslutningen är en CEJN ½ snabbkoppling. Nätverkstrycket är ca 7,5 bar och är utrustat med automatiska vattenavloppsventiler.

Vår kunniga byggtjänst producerar montrar av olika material, även nyckelfärdigt. Vårt designteam planerar montrar enligt din brief och ger dig detaljerade kostnadskalkyler. Begär en offert: design@messukeskus.com.

Uppbyggnads-, evenemangs- och nedmonteringstider

Leverans till Mässcentrum är möjlig redan långt före byggtiden för evenemanget om du ingår en fraktöverenskommelse med vår logistikpartner, Niemi Evenemangstjänster. Annars är det inte möjligt att leverera varor före byggtiden börjar. Kontakta Niemi Evenemangstjänster på tel. +358 20 554 5670, expo@niemi.fi

Under byggtiden kan varor levereras direkt till montern genom de öppna servicedörrarna. Kontrollera byggtiderna och vilka dörrar som är öppna när du är inloggad i eMessukeskus på sidan ”Information om evenemanget”.

När du skickar varor till montern med din egen logistikpartner, speditör eller budtjänst är det bra om mottagaren finns på plats för att kvittera mottagandet av sändningen. Mässcentrums personal kan inte kvittera mottagandet för dig. Om mottagaren inte kan nås kan det hända att leverantören tar tillbaka sändningen till sitt lager eller lämnar varorna på montern utan kvittering. Om ni önskar kan vår speditör Niemi Evenemangstjänster ta emot er sändning även under byggtiden. Kontakta Niemi Evenemangstjänster på tel. +358 20 554 5670, expo@niemi.fi.

För varor som skickas per post rekommenderar vi att du använder Ovelle-paketet, vilket innebär att paketet levereras direkt till din monter om byggtiden för evenemanget har börjat. Om mottagaren inte kan nås på montern skickas aviseringen till Mässbyrån och själva paketet förs till postkontoret i Böle (K-Market Pasaati, Asemapäällikönkatu 3) eller K-Supermarket Tripla, där det kan avhämtas genom att uppvisa aviseringen. Postpaket måste alltid avhämtas av mottagaren själv. Brevförsändelser kan avhämtas från Mässbyrån. Observera att Posti förvarar paket i 7 dagar från ankomst, varpå sändningen returneras till avsändaren.

Mässcentrum / Evenemangets namn
Utställare, monternummer
Kontaktpersonens namn och telefonnummer
Mässplatsen 1, 00520 HELSINGFORS

Om du har beställt upphängning av Mässcentrums byggtjänst (t.ex. banderoller och reklamskyltar) måste materialet finnas på plats i vår byggtjänst när byggtiden börjar, leveranser vardagar kl. 8-16.

Mässcentrum
Servicedörr 6.12 / Niemi Evenemangstjänster / Dekorationslager / Tel. +358 20 554 5670
Evenemangets namn, Utställare, monternummer
Kontaktpersonens namn och telefonnummer
Mässplatsen 1
00520 HELSINGFORS

Montrarnas bygg-, nedmonterings- och servicetider samt de tillgängliga servicedörrarna hittar du på evenemangets egna nätsidor under För företag -> Information för utställare. Observera att under bygg- och nedmonteringstiderna sker gång endast genom hallarnas servicedörrar.

Den som erhåller ett passerkort kan skriva ut sitt passerkort i förväg via länken i e-postmeddelandet eller så kan utskriften göras även i Mässbyrån och under evenemangets öppettider vid entréerna. För att bli identifierad som utställare eller byggare, vänligen ha passerkortet synligt när du rör dig i Mässcentrum. För entré kan du dock även visa upp passerkortet elektroniskt vid entrén. Se till att hålla passerkortet tillgängligt.

På evenemang som arrangeras av Mässcentrum kan du se antalet kostnadsfria passerkort för utställare som ingår i din deltagande i eMessukeskus på fliken Deltagandeinformation under avsnittet Beställningar. Du kan skicka så många passerkort du behöver, men observera att passerkort som skickas utöver det kostnadsfria antalet kommer att vara avgiftsbelagda. Om alla passerkort är kostnadsfria anges det på sidan Skicka passerkort.

Om du inte har passerkort när du kommer för att bygga montern, vänligen kontakta Mässbyrån. Observera att du kan påbörja byggandet av monter först när hela deltagaravgiften har betalats.

Läs mer

Under evenemangets bygg- och nedmonteringstider är mässområdet inte lämpligt för barn. Observera att vi inte tillåter barn att vistas i hallarna under denna tid. Regeln gäller alla barn under 12 år.

Restaurangservice

Noho Partners står för Mässcentrums restaurangtjänster, vars enhet Restaurants & Event Catering (Urban Expo Oy) producerar restaurangtjänsterna. Vår nätbutik finns på adressen shop.noho.fi/messukeskus. Som företagskund kan du beställa mat- och värdebiljetter samt förbeställningar till mässmontern. Produkterna och monterserveringen för företagskunder faktureras enligt konsumtion, faktureringsavgift 15 € tillkommer. Mat- och värdebiljetter kan också beställas utan företagskonto med betalning online.

Företagskunder har möjlighet att förbeställa serveringar till mässmontern via nätbutiken. Finska företag kan bli företagskunder. Fyll i ansökan om att bli företagskund här: https://shop.noho.fi/request-org-account

Om du vill beställa monterserveringar utan att vara företagskund eller om ditt företag inte har ett finskt momsregistreringsnummer kan du kontakta oss: messukeskus@noho.fi.

Vi ber våra kunder observera att det måste finnas bordutrymme på montern för beställda serveringar, möbleringsarrangemangen kan hanteras via Mässcentrum: osastopalvelut@messukeskus.com.

Du kan beställa digitala mat- och dryckesbiljetter för önskat belopp eller välja en specifik produkt. Biljetterna distribueras digitalt och kan också skrivas ut vid behov. Biljetten fungerar som betalningsmedel på restauranger. Företagskundens biljetter debiteras enligt konsumtion. Biljetter kan också köpas online utan att vara företagskund med förskottsbetalning genom att välja onlinebetalning som betalningsmetod. Avsändaren för biljetterna är NoHo Shop noreply@noho.fi.

Biljettleverans

Leverans via e-post

Efter beställningen kan du mata in de e-postadresser du vill att dina valda kupongpaket ska skickas till. Välj detta alternativ om du känner till e-postadresserna för alla mottagare.

Länk för inlösen av kuponger

Du får en delningsbar länk som du kan vidarebefordra till önskade mottagare. Genom länken kan mottagaren lösa in ett av de beställda kupongpaketen genom att ange sin e-postadress. Välj detta alternativ om du vill att användarna själva ska lösa in kupongerna eller om du vill dela länken i olika kanaler. En QR-kod kan också genereras från länken, vilket gör det möjligt för användarna att lösa in kupongen genom att skanna QR-koden med sin mobiltelefon. Tips: Detta är även ett bra sätt att dela ut till exempel kaffekuponger åt kunderna på montern.

Utskrift av produktkuponger

Kupongerna kan också skrivas ut (av beställaren eller användaren). Om du vill skriva ut alla kuponger själv är det enklast att välja önskat antal produkter (t.ex. 100 kaffekuponger), antal personer (1 person) och skicka kupongerna via e-post. Du får en länk för att skriva ut kupongerna i orderbekräftelsen.

Hur du följer med kupongbeställningen

Som företagskund kan du följa användningen av kupongerna genom att logga in på tjänsten och välja ”Kontohantering” i det övre högra hörnet. Från kontohanteringen kan du också skicka kuponger eller kopiera och dela länken.

Information om utställartjänster finns på https://www.messukeskusrestaurants.fi/naytteilleasettajat/

Restaurants & Event Caterings försäljningstjänst är öppen mån-fre kl. 9-16, +358 41 732 3712, messukeskus@noho.fi