Skip to content
Kestävyysraportti 2022

Kestävyysraportti 2022

Kestävyysraportti 2022

Kestävyys on keskeinen osa strategiaamme. Kannamme vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudellisesta kestävyydestä. Tavoittelemme 110 % hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä, ja autamme asiakkaitamme vastuullisiin tekoihin. Raportoimme kestävyystyömme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristö

Ympäristötyö jatkui, tavoitteena olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029. Messukeskus myös uusi Sustainable Travel Finland -merkkinsä ja liittyi Glasgow’n ilmastojulistukseen.  

110 % hiilineutraali Messukeskus 2029

Messukeskus sai v. 2009 ympäristöjärjestelmälleen ISO 14001 -ympäristösertifikaatin ensimmäisenä suomalaisena messu- ja kongressikeskuksena. Ympäristötyö tavoitteeksi on asetettu olla 110 % hiilineutraali tapahtumatalo vuonna 2029. Tavoitteeseen pyritään vähentämällä energiankäyttöä, kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta ja hyödyntämällä hiilineutraaleja vaihtoehtoja.

Messukeskus on Helsingin kaupungin ilmastokumppani ja sitoutui vuonna 2022 matkailualan globaaliin Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism -ilmastojulistukseen. Julistuksen allekirjoittajana sitoudumme mittaamaan ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä, uudistamaan toimintatapoja, lisäämään yhteistyötä ja varmistamaan kehitystyön vaatiman rahoituksen.

Olemme sitoutuneet Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. Ensimmäisellä kaudella 2011–2016 tavoitteenamme oli 9 %:n energiansäästö mutta ylsimme 26 % toteumaan. Tämä siivitti meidät Energiaviraston ja Motivan tunnustuspalkintoon. Työ jatkuu kaudella 2018–2025.

Vuonna 2022 energiankäyttöä supistettiin laskemalla hallien yölämpötiloja tapahtumien ulkopuolisena aikana, pitämällä ilmanvaihto toiminnassa asiakastiloissa vain tapahtuma-aikoina ja toimistossa toimistoaikana sekä optimoimalla tilojen valaistusta.

Vuonna 2019 yhdessä Helen Oy:n kanssa hallien katoilla avattu aurinkovoimala tuottaa vuosittain 533 MWh, mikä vastaa noin 250 kerrostalokaksion vuosikulutusta. Aurinkosähkön ohella hyödynnetään maalämpöä, kaukokylmää, lämmön talteenottoa ja valaistuksessa led-teknologiaa sekä liiketunnistimia.

Messukeskus puolitti vedenkulutuksensa jo viime vuosikymmenen aikana ottamalla käyttöön vettä säästävät poresuuttimet. Hanavetemme on laadukasta, ja kannustamme kävijöitämme täyttämään oman juomapullon vesipisteistämme. Jätevedet Messukeskus käsittelee ympäristöä kunnioittaen. Kemikaalien käyttöä ohjaa ympäristöystävällisyys ja tarkka valvonta. Messusäätiön tuella jaetaan vuosittain Pelasta Itämeri -palkinto.

Hankinnoissa on siirrytty ympäristövastuullisempiin valintoihin ja kertakäyttötuotteiden käyttöä karsittu määrätietoisesti. Tapahtumien opastus toteutetaan diginäytöin, mikä vähentää painomateriaalien tarvetta.

Yhdessä ravintolakumppanimme kanssa vähennämme ruokahävikin määrää ja muovin käyttöä. Kasvisten osuutta valikoimassa on lisätty. Kokoustarjoiluissa suosimme luomu- ja lähiruokaa. Ravintoloissa käytetty kala pyydystetään vastuullisesti mm. noudattaen tonnikalan tarjonnassa WWF:n suosituksia.

Omavalvonta on osa laadunvarmistustamme, ja valvontaa suorittavat tiloissamme niin Messukeskus itse, ravintoloitsijamme kuin tapahtumia säännöllisesti katselmoivat terveysviranomaiset.

Autamme asiakkaitamme vastuullisiin tekoihin

Messukeskus hyötykäyttää 99 % jätteistään. Kaikissa tiloissamme on kierrätysmahdollisuus. Rakennus- ja purkuaikana asiakkaitamme auttaa kiertävä ympäristövalvoja. Ympäristöä säästävät tuotteet on merkitty tuotekuvastoomme erityisellä ympäristömerkinnällä. Materiaalien kierrätykseen kiinnitetään huomiota tehostetusti osastojen ja ohjelma-alueiden materiaalivalinnoissa, suunnittelussa ja myynnissä.

Vuoden 2022 otimme tavoitteeksi tuoda kestävyys entistä näkyvämmin ja systemaattisemmin osaksi messutapahtumien ohjelmaa esimerkiksi erityisesti kiertotalousalueiden, teemojen tai kilpailujen kautta.

Messukeskus on Helsingin kaupungin ilmastokumppani. Osana tätä tavoitetta kannustamme kaikkia asiakkaitamme joukkoliikenteen hyödyntämiseen ympäristön hyväksi.

Ihmiset

Pandemian hellittäessä otettaan pystyimme luopumaan henkilöstön lomautuksista ja siirryimme varmistamaan työntekijöidemme onnistuneen työhön paluun ja jaksamisen paineisessa restart-vaiheessa.  Käynnistimme myös uudelleen yhteistyön oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Huolenpito henkilöstöstä ja asiakkaista

Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan säännöllisin kyselyin. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä  henkilöstön työtilanne vakaantui tapahtumaliiketoiminnan käynnistyttyä. Henkilöstön jaksamista haasteellisessa restart-vaiheessa tuettiin kiinnittämällä erityistä huomiota avoimeen keskusteluun ja tiedonkulkuun.

Messukeskus tarjoaa työntekijöilleen työhyvinvointia ylläpitävän työympäristön sekä laadukkaan työterveyshuollon. Työkyvyn tukemiseen on käytössä varhaisen välittämisen malli. ePassi henkilöstöetuna avaa ovet liikunta- ja kulttuuripalvelujen käyttöön. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti niin työturvallisuuteen kuin muuhun turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toimistotiloissa on ergonominen, työhyvinvointia tukeva kalustus ja ensiaputarvikkeita.

Tuemme henkilöstömme opiskelua työn ohella ja tarjoamme mahdollisuuden opintovapaaseen. Lisäksi kehitämme henkilöstömme ammattitaitoa omilla koulutuksilla. Työntekijämme voivat myös osana omaa työtään tutustua tapahtumiin ja osallistua niissä järjestettäviin, itselleen soveltuviin koulutuksiin.

Tapahtumatalona Messukeskus on paloturvallinen ja esteetön. Tilamme on varustettu defibrillaattorein, ja Messukeskuksen järjestämissä tapahtumissa palvelee aina SPR:n päivystyspiste. Tiloistamme löytyy myös imetys- ja vauvanhoitopisteitä, ja joissakin tapahtumissa on käytettävissä hiljainen huone. Ravintoloissa ja kokoustarjoiluissa huomioidaan erityisruokavaliot.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on Messukeskuksessa kielletty. Vuonna 2022 laadimme henkilöstölle eettisen ohjeiston, ja tarkensimme ohjeistustamme häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi tiloissamme ja tapahtumissamme.

Koronaturvallisuuteen liittyvä työ jatkui edelleen läpi vuoden. Turvallisuustoimenpiteistä ja COVID-19-sertifikaatin mukaisesta turvallisuustasosta viestittiin monikanavaisesti henkilöstö, asiakkaat ja kaikki sidosryhmät huomioiden.

Rakennamme yhteistyöllä

Pandemian ajan keskeytyksissä ollut yhteistyö Suomen UNICEFin kanssa käynnistettiin uudelleen. Vuoden 2022 messuilla kuukausilahjoittajiksi ryhtyneiden tuella voidaan hankkia jopa 56 100 pussia aliravitun lapsen hengen pelastavaa, elintärkeää Plumpy Nut -tahnaa. Tuo määrä riittää 1335 lapselle kahdeksi viikoksi.

Messukeskus tuki myös Suomen UNICEFin ja Suomen Punaisen Ristin Ukraina-keräyksiä tarjoamalla näkyvyyttä tapahtumissaan ja mainospaikoillaan. Lapsimessut teki yhteistyötä Suomen World Visionin kanssa.

Koronavuosina tauolla ollut yhteistyö Ammattiopisto Liven kanssa aloitettiin uudelleen. Yhteistyö antaa opiskelijoille käytännön kokemusta työelämästä ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia työllistymään. Opiskelijat mm. huolehtivat siisteydestä, osallistuvat asiakaspalveluun ja huolehtivat osastojen tauottamisesta. Vuonna 2022 150 Liven opiskelijaa osallistui Messukeskuksen tapahtumatuotantoihin.

Messukeskus tarjosi myös harjoittelupaikkoja ja oppisopimuskoulutusta opiskelijoille, työelämään tutustumisjaksoja koululaisille sekä valikoiduissa tapahtumissa maksuttoman sisäänpääsyn koululaisryhmille.

Hurstin Avun järjestämä yksinäisten ja syrjäytyneiden joulujuhla on järjestetty Messukeskuksessa jo vuosien ajan. Koskettavan juhlan tavoitteena on antaa jokaiselle mahdollisuus lämpimään juhlaruokaan ja joulun tunnelmaan.

Talous

Messukeskuksen talous- ja työllisyysvaikutus ympäristölleen on merkittävä. Lisää työtä ja talouskasvua pyritään luomaan määrätietoisin tavoittein, yhteistyöllä ja laatujohtamisen avulla.

Luomme työtä ja tuloja 

Vuonna 2022 Messukeskus toi tuloa pääkaupunkiseudulle 128 miljoonalla eurolla. Työllisyysvaikutus Helsingin seudulle oli 1740 henkilötyövuotta (Taloustutkimus 6/2022). Vastaavat luvut viimeisimmässä koronaa edeltävässä mittauksessa ja siten ohjelmaltaan täysipainoisena vuotena 2019 olivat 357 miljoonaa euroa ja 4850 henkilötyövuotta (Taloustutkimus 6/2019).

Uusia liiketoiminnallisia avauksia ovat olleet esimerkiksi virtuaali- ja hybridiratkaisujen lisääminen, ympärivuotisen kiinnostavan digisisällön tarjoaminen, valikoitujen messutapahtuminen kansainvälistäminen, hinnoittelun jatkokehitys, kasvun hakeminen kansainvälisistä yritystapahtumista ja kongresseista sekä ratkaisumyynnin ja lisämyynnin kasvattaminen. Myös kiinteistön kehittämistä jatketaan.

Vuoden 2022 aikana kehitimme Helsinki-yhteistyötä ja Pasilan alueen elinvoimaisuutta. Läpi vuoden jatkuva tiivis yhteistyö kauppakeskus Mall of Triplan kanssa alkoi. Kahden vahvan kaupallisen toimijan naapuruus tähtää Pasilan alueen viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden vahvistamiseen Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti.

Messukeskuksen suurin osakkeenomistaja Suomen Messusäätiö tukee suomalaista elinkeinoelämää jakamalla vuosittain yli 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja sekä tunnustus- ja kannustuspalkintoja.

Hyvä hallintotapa

Kestävyys on nostettu Messukeskuksen strategiassa keskeiseksi tavoitteeksi. YK:n SDG-tavoitteista olemme valikoineet viisi toiminnassa tärkeintä painopistealuetta (SDG:t 8, 11, 12, 1 ja  17) ja raportoimme työn etenemisestä niiden mukaisesti.

Johtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001:2015 standardin mukaisesti. Toimintatapoja parannetaan jatkuvasti laatujohtamisen avulla ja seuraamalla asiakaspalautetta. Kehitämme toimintaa sekä sisäisin että ulkoisin auditoinnein yhteistyössä sertifiointikumppanimme DNV GL:n kanssa.

Vuonna 2022 Messukeskus sai ensimmäisenä tapahtumajärjestäjänä Suomessa GOLD Excellent -tasoisen SHORE-turvallisuussertifikaatin. Sertifikaatti todentaa ensiluokkaiset turvallisuuskäytännöt ja riskienhallinnan sekä Messukeskuksessa että sen omistamassa Holiday Inn Helsinki – Expo -hotellissa. Näin laaja SHORE-sertifiointi on ainoa laatuaan maailmassa. Sertifikaatin myönsi kansainvälinen, riippumaton riskienkartoitusasiantuntija SAFE Asset Group.

Messukeskus toimii tiiviissä yhteistyössä niin viranomaisten kuin lukuisten muiden sidosryhmien kanssa. Viranomaisyhteistyön avulla arvioidaan riskejä ja ylläpidetään turvallisuutta. Eri toimialojen yritykset ja yhdistykset ovat mukana kehitysryhmissä ja tuovat tapahtumien kehittämiseen arvokasta osaamista.

Olemme aktiivinen jäsen meille tärkeissä verkostoissa. Messukeskus on Kaupan liiton jäsenyritys ja mm. Tapahtumateollisuus ry:n jäsen, Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsen, messualan kansainvälisen liiton UFIn jäsen, Congress Network Finland ry:n jäsen sekä kokous- ja kongressialan ICCA-järjestön jäsen.