Siirry sisältöön
Kestävyysraportti 2023

Kestävyysraportti 2023


Meille kestävyys on tekoja

Messukeskus on sitoutunut kestävyyden edistämiseen liiketoiminnassaan, ja teemme paljon työtä sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun alueilla.

Vuosi 2023 oli meille erityinen: nostimme kestävyyden entistä selkeämmin toimintamme ytimeen, strategiaan. Otimme merkittäviä askelia eteenpäin kirkastamalla liiketoimintamme kannalta olennaiset kestävyysteemat kaksoisolennaisuusanalyysin kautta ja määrittelemällä kullekin teemalle selkeät mittarit.

Tapahtuma-alan edelläkävijänä olemme julkistaneet kestävyysraporttimme jo vuodesta 2020 alkaen. Nyt käynnistimme valmistautumisen EU:n kestävyyssääntelyn (CSRD) tuomiin muutoksiin ja raportoimme kestävyyshankkeistamme ensimmäistä kertaa ESG-mallin mukaisesti.

Meille kestävyys on ennen kaikkea tekoja. Konkreettiset ponnistelut ja asiakkaiden auttaminen kestävyystyössä ovat jokaiselle yritykselle – myös Messukeskukselle – menestymisen kannalta kriittisiä tekijöitä.

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja


Kestävä liiketoiminta Messukeskuksessa

Kolme kestävyysteemaa

Kestävyys nousi kertomusvuonna painopistealueeksi Messukeskuksen päivitettyyn strategiaan. Strategiassa linjataan kestävyyden olevan ennen kaikkea tekoja.

Messukeskuksen missiona on luoda kasvua kohtaamisista. Edistämme asiakkaidemme liiketoimintaa, tarjoamme inspiraatiota kävijöillemme ja vahvistamme elinkeinoelämää.​ Helsingin Messukeskus on Suomen suurin tapahtumajärjestäjä, joka tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi.

Messukeskuksen strategiassa linjataan kestävyyden olevan ennen kaikkea tekoja. Tähtäämme taloudellisen kasvun ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseen, samalla kun pyrimme minimoimaan toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset.

Teimme kertomusvuonna keskeisille sidosryhmille kestävyysaiheisen kyselyn, jonka pohjalta johdettiin kaksoisolennaisuusanalyysi yhteistyössä Greenstep Oy:n kanssa. Analyysi kirkasti toimintamme kolme keskeistä kestävyysteemaa: 


Kestävyysteema 1

Vetovoimaiset ja turvalliset, kohtaamisia mahdollistavat tapahtumat

Messukeskuksen talousvaikutus pääkaupunkiseudulle on merkittävä. Kansainvälisesti arvostettu SHORE-sertifiointi todentaa laadukkaat turvallisuuskäytäntömme.

Taloustutkimuksen viimeisimmässä mittauksessa (2022) Messukeskus toi tuloa pääkaupunkiseudulle 128 miljoonalla eurolla (v. 2021 63). Vastaava luku viimeisimmässä koronaa edeltävässä mittauksessa ja siten ohjelmaltaan täysipainoisena vuotena 2019 oli 357 miljoonaa euroa (Taloustutkimus 2019).

Messuilla kukin toimiala on vuorollaan mediahuomion kohteena; messut toimivat myös yhteiskunnallisen keskustelun alustana. Messukeskuksen itse järjestämissä tapahtumissa vieraili kertomusvuonna 4600 median edustajaa ja vaikuttajaa hakemassa juttuaiheita sisältöihinsä.

Yrityspäättäjien arvostama

Asiakkuuksien NPS oli kertomusvuonna 46 (45). Taloustutkimuksen vuoden 2023 Työelämän päättäjät -tutkimuksessa Helsingin Messukeskus oli toimialansa kärkeä ja alan yritysten ylivoimainen ykkönen messu- ja näyttelytilojen toimivuudessa, palvelutarjonnassa sekä luotettavuudessa ja toimintavarmuudessa. Lisäksi Messukeskus sai yrityspäättäjiltä alan parhaan arvosanan ammattitaitoisesta asiakaspalvelusta ja henkilöstönsä ammattitaidosta. Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku oli neljäntoista arvioitavana olleen messualan yrityksen joukossa toiseksi korkein.

Johtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001:2015 standardin mukaisesti. Toimintaa kehitetään jatkuvasti auditoinnein yhteistyössä DNV GL:n kanssa. GOLD Excellent -tasoinen SHORE-turvallisuussertifikaatti todentaa ensiluokkaiset turvallisuuskäytännöt ja riskienhallinnan sekä Messukeskuksessa että sen omistamassa Holiday Inn Helsinki – Expo -hotellissa. Sertifikaatin myöntää kansainvälinen, riippumaton riskienkartoitusasiantuntija SAFE Asset Group.

Tiivis viranomaisyhteistyö auttaa arvioimaan riskejä ja ylläpitää turvallisuutta. Eri toimialojen yritykset ja yhdistykset ovat mukana kehitysryhmissä ja tuovat tapahtumien kehittämiseen arvokasta osaamista.

Tärkeitä verkostoja, joissa toimimme aktiivisesti, ovat mm. Helsingin matkailun Advisory Board, Helsingin tekijät, Urban Climate Leaders, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Tapahtumateollisuus ry, Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, messualan kansainvälinen liitto UFI, Congress Network Finland sekä kokous- ja kongressialan ICCA-järjestö.

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF järjestettiin Messukeskuksessa kesällä 2023. Kansainvälisten kongressien talousvaikutus Suomelle on huomattava.
Maailman kiertotalousfoorumi WCEF järjestettiin kesällä 2023. Messukeskuksessa järjestettävien kansainvälisten kongressien talousvaikutus Suomelle on huomattava.


Kestävyysteema 2

Kestävät tapahtumat​

Tunnistimme toiminnastamme aiheutuvat suorat ja epäsuorat päästölähteet ja vakiinnutimme niiden osalta hiilijalanjälkilaskennan koko yhtiön tasolla. Lisäksi valmistelimme tapahtumakohtaista hiilijalanjälkilaskentaa.

Messukeskus on ISO 14001 -ympäristösertifioitu yritys. Ympäristötyömme tavoite on 100 % hiilineutraalius vuonna 2029. Tavoitteeseen pyritään tehokkaalla jätteiden käsittelyllä ja kierrätyksellä, energiatehokkuudella sekä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa.

Tuotamme aurinkoenergiaa hallien katolle rakennetussa aurinkovoimalassa, ja hyödynnämme maalämpöä, kaukokylmää, lämmön talteenottoa, led-teknologiaa ja valaistuksessa liiketunnistimia.

Ilmastotyössä Messukeskus on verkostoitunut vahvasti: olemme Helsingin kaupungin ilmastokumppani, mukana Sustainable Travel Finland -ohjelmassa ja sitoutunut matkailualan globaaliin Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism -ilmastojulistukseen.

Kiertotalousteemoja tapahtumiin

Kestävyys näkyy yhä vahvemmin tapahtumien sisällössä. Vuoden 2023 esimerkkejä ovat mm. Vene Båt -messuilla jaettu Pelasta Itämeri -palkinto, Habitaren uusi vastuullisuuteen keskittynyt teema-alue Choice, I love me -messujen kiertotalouskilpailu, Lapsimessujen kiertotalousalue ja Matkamessujen vastuullisuuskilpailu. Kansainvälisissä kongresseissa autamme kongressijärjestäjiä löytämään mielekkäitä paikallisia vastuullisuushankkeita ja -kumppaneita osaksi kongressin ohjelmaa.

Kertomusvuonna kierrätimme jätteistämme 19 %, energiantuotantoon jätteitä meni 75 % ja materiaalihyödyntämiseen 6 %. Ympäristöä säästävät tuotteet on merkitty tuotekuvastoomme ympäristömerkinnällä. Kaikissa tiloissa on kierrätysmahdollisuus, ja rakennus- ja purkuaikana asiakkaitamme auttaa kiertävä ympäristövalvoja. Kertomusvuonna myös messulaisille avattiin mahdollisuus työvuoroon lajitteluoppaana asiakkaiden tukena.

Kiinnitämme messurakentamisessa yhä tehostetusti huomiota kierrätettäviin toteutuksiin, joissa mahdollisimman suuri osuus käytetyistä materiaaleista voidaan hyödyntää yhä uudelleen muissa tapahtumissa. 

Messukeskuksen uusi ravintolakumppani NoHo Partners aloitti kertomusvuonna oman toimintansa kaksoisolennaisuuden arvioinnin ESG-teemojen osalta. Vastuulliset hankinnat, resurssitehokkuus, ruokahävikin torjunta ja hiilijalanjälkilaskenta ovat yhteisiä tavoitteita NoHon ja Messukeskuksen kumppanuudessa.

Habitaren uusi teema-alue Choice esitteli yrityksiä, jotka ovat tietoisesti tehneet vastuullisia valintoja kohti kestävämpää tulevaisuutta. Myös alueen messurakenteet olivat sataprosenttisesti kierrätettäviä. 


Kestävyysteema 3

Hyvinvoivat työntekijät ja yhteistyökumppanit, turvallinen työympäristö​

Kestävyystyö sosiaalisen vastuun saralla ulottuu henkilöstön lisäksi laajasti sidosryhmiin. Messukeskus vaalii turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta tiloissaan ja tapahtumissaan.

Pitkäaikainen yhteistyömme Suomen UNICEFin kanssa jatkui. Messuilla kuukausilahjoittajiksi liittyneiden avun turvin mahdollistettiin lämpimät huovat lähes 4400 lapselle Ukrainassa.

Samoin jatkui yhteistyö Ammattiopisto Liven kanssa. Tarjoamme erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille turvallisen oppimis- ja työympäristön. Kertomusvuonna noin 200 opiskelijaa keräsi työkokemusta tapahtumatuotannon tehtävissä. Ammattiopisto Spesian kanssa aloitettiin yhteistyö ruokahävikin torjunnassa.

Messukeskus tuki myös Hurstin Apua yksinäisten ja syrjäytyneiden joulujuhlan järjestelyissä.  Juhla järjestettiin seitsemättä kertaa Messukeskuksessa.

Messukeskus tarjosi harjoittelupaikkoja opiskelijoille, työelämään tutustumisjaksoja koululaisille sekä valikoiduissa tapahtumissa maksuttoman sisäänpääsyn koululaisryhmille.

Merkittävän panoksen sosiaaliseen kestävyyteen antaa Messukeskuksen suurin osakkeenomistaja Suomen Messusäätiö. Säätiö tukee suomalaista osaamista vuosittain noin 500 000 eurolla stipendein, apurahoin ja tunnustuspalkinnoin.

Henkilöstötyytyväisyys kasvoi

Messukeskus tarjoaa työntekijöilleen työhyvinvointia ylläpitävän työympäristön ja laadukkaan työterveyshuollon. ePassi henkilöstöetuna avaa ovet liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti niin työturvallisuuteen kuin muuhun turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toimistotiloissa on työhyvinvointia tukeva ergonomia ja ensiaputarvikkeita.

Tuemme henkilöstömme opiskelua työn ohella ja tarjoamme mahdollisuuden opintovapaaseen. Lisäksi kehitämme henkilöstömme ammattitaitoa omilla koulutuksilla. Työntekijämme voivat myös osana omaa työtään tutustua tapahtumiin ja osallistua niissä järjestettäviin, itselleen soveltuviin koulutuksiin.

Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan säännöllisin kyselyin. Vuonna 2023 henkilöstötyytyväisyyttä mittaava eNPS oli 37 (36).

Messulaisten kick off -potretti syyskauden alkaessa.


ESG-tunnusluvut

20232022
Tulo- ja työllisyysvaikutus, milj. €128 (2022)63 (2021)
NPS4645
Kierrätysaste %1919
Jätehuollon CO2-päästöt–51 tonnia CO2e-28 tonnia CO2e
Konsernin CO2e, tonnia (Scope 1-2)26752567
eNPS3736