Siirry sisältöön
Sopimusehdot Suomen Messut Oyj yleiset osallistumisehdot

Suomen Messut Oyj – Yleiset osallistumisehdot

Allekirjoittamalla ilmoittautumisen tai lähettämällä sähköisen ilmoittautumisen näytteilleasettaja sitoutuu osallistumaan messutapahtumaan ja noudattamaan näitä yleisiä osallistumisehtoja sekä niiden täydennykseksi laadittuja ehtoja tai annettuja ohjeita.

1. Näytteilleasettajat ja tuotteet
Näytteilleasettajina voivat olla tapahtuman tuoteryhmissä mainittujen tuotteiden ja palvelujen valmistajat, tuottajat, myyjät tai näiden valtuutetut edustajat sekä alan järjestöt ja julkaisut.
Ainoastaan ne tuotteet ja palvelut, jotka Suomen Messut Oyj (jäljempänä ”Järjestäjä”) on hyväksynyt, saadaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut näyttelyesineet sekä sellaiset tuotteet tai palvelut, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille tai yleisölle. Näytteilleasettaja vastaa omien tuotteidensa ja palveluidensa osalta lain ja asetusten vaatimista luvista, dokumenteista ja selvityksistä.

2. Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi ja osallistumisen peruuttaminen
Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään lähettämällä Järjestäjälle kirjallinen tai sähköinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen saatuaan Järjestäjä hyväksyy näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja vahvistaa sen kirjallisesti tai sähköisesti näytteilleasettajalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen.
Järjestäjällä on myös harkintansa mukaan oikeus peruuttaa hyväksyntänsä ennen tapahtumaa tai sen aikana, purkaa sopimus ja palauttaa jo mahdollisesti suoritetut maksut, mikäli näytteilleasettaja, sen työntekijät, omistajat tai muut sitä lähellä olevat tahot ovat toimineet lain tai hyvän tavan vastaisesti tai mikäli näytteilleasettajan osallistuminen messutapahtumaan voisi Järjestäjän käsityksen mukaan aiheuttaa häiriötä tai vaaraa messukävijöille tai muille näytteilleasettajille tai vaarantaa tapahtuman maineen tai taloudellisen onnistumisen. Näytteilleasettajalla ei ole tällaisessa tilanteessa maksujen palauttamisen lisäksi oikeutta korvaukseen Järjestäjältä. Näytteilleasettaja ei saa ilman Järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai luovuttaa edelleen osastoaan tai sen osaa.

3. Vähittäismyynti, ruokatarjoilu ja anniskelu
Vähittäismyynti on pääsääntöisesti sallittua tapahtuman ajan, ellei sitä ole näissä ehdoissa tai muutoin kielletty. Osastolla ei saa olla näkyviä varastoja.
Messukeskus restaurants & Events catering by NoHo Partnersilla ja erikseen nimetyillä ravintoloilla on yksinoikeus ravintolatoimintaan Messukeskuksessa. Näytteilleasettajalla on kuitenkin oikeus maistattaa ruokaa ja muita kuin alkoholipitoisia juomia näyttelyosastollaan, kunhan se tapahtuu ilman vastiketta. Myös ruuan myynti asiakkaan mukaan kotiin vietäväksi on sallittua. Ruoan ja juoman myynti paikan päällä nautittavaksi on kiellettyä, ellei osapuolten kesken nimenomaisesti ennalta toisin sovita. Ravintola- ja elintarvikealan tapahtumien yhteydessä noudatetaan ensisijaisesti tapahtumakohtaisesti sovittuja ehtoja. Näytteilleasettaja vastaa omavalvontasuunnitelman tekemisestä ja toteuttamisesta sekä Elintarvikelain edellyttämien ja muiden mahdollisesti vaadittavien ilmoitusten tekemisestä ja lupien hakemisesta.
Alkoholipitoisten juomien kaikenlainen anniskelu on kielletty, ellei osapuolten kesken nimenomaisesti ennalta toisin sovita.

4. Näyttelyosastojen sijoitus
Järjestäjä määrää osastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon hallien tarkoituksenmukaisen käytön, näyttelykohtaisen toimialaryhmityksen sekä mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toivomukset. Järjestäjällä on oikeus näytteilleasettajaa kuulematta lisätä tai vähentää näytteilleasettajan varaamaa pinta-alaa enintään 10 % tai muuttaa osaston sijaintia, jos tapahtuman sijoittelu muuttuu kokonaan tai osittain alkuperäisestä suunnitelmasta.

5. Ilmoittautumisen peruuttaminen tai osaston koon pienentäminen sekä osaston käyttöoikeuden palautuminen Järjestäjälle
5.1. Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa tai pienentää varaamansa näyttelytilan kokoa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Järjestäjän lähettämän vahvistuksen päiväyksestä. Peruutus tai muutos näyttelytilan kokoon on tehtävä kirjallisesti. Jos näytteilleasettaja peruuttaa ilmoittautumisensa tai pienentää näyttelytilansa kokoa myöhemmin, on Järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä vahvistetun ilmoittautumisen mukaisesti. Mikäli ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen tapahtuman alkamista, on varaus sitova ilmoittautumispäivästä lukien. Nämä peruutus- ja maksuehdot koskevat myös ilmoittautumisen yhteydessä tilattua osastoratkaisua kokonaisuudessaan.
5.2. Näyttelytilan käyttöoikeus palautuu Järjestäjälle:
a) jos näytteilleasettaja peruuttaa ilmoittautumisensa tai
b) jos näytteilleasettaja ei suorita osallistumismaksuja messukohtaisten osallistumisehtojen mukaisessa määräajassa tai
c) jos näytteilleasettaja ei ota näyttelytilaa käyttöönsä viimeistään avajaispäivää edeltävänä päivänä klo 12 mennessä, mikäli muusta
ei ole sovittu tai
d) näytteilleasettaja muutoin olennaisesti rikkoo osallistumisehtoja tai niiden täydennykseksi annettuja ohjeita.

Jos näyttelytilan käyttöoikeus palautuu Järjestäjälle tämän kohdan 5.2 mukaisesti, on Järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä Järjestäjän vahvistaman ilmoittautumisen mukaisesti. Järjestäjällä on tällöin lisäksi oikeus myydä näyttelytila uudelleen tai käyttää tila muuhun tarkoitukseen.

6. Vuokrausehdot
Rakenteiden ja kalusteiden hintoihin sisältyy vuokra sekä asennus- ja purkukustannukset koko tapahtuman ajalta. Jos osastolle jo toimitetun tuotteen tilaus peruutetaan, on Messukeskuksella oikeus veloittaa tuotteesta täysi hinta.
Vuokrattavat rakenteet ja kalusteet on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Profiilirakenne ja vakiorakenne ovat erillisiä rakenteita, joita ei voi yhdistää. Messukeskuksella on turvallisuussyistä oikeus lisätä tukirakenteita ja veloittaa niistä johtuvat kustannukset näytteilleasettajalta.
Somistamiseen on profiilirakenteessa käytettävä heikkoliimaista teippiä tai somistuskoukkuja. Vakiorakenteeseen voi kiinnittää esineitä tarroilla, pienillä ruuveilla tai nauloilla. Näytteilleasettajan on itse poistettava tarrat, ruuvit ja naulat tapahtuman päätyttyä. Mikäli ne jätetään poistamatta, on Messukeskuksella oikeus veloittaa niiden poistamisesta aiheutuneet kustannukset.
Sähkö- ja valaisinhintoihin sisältyy sähkö/valaisinkalusteiden, kaapeleiden ja muun asennusmateriaalin vuokra sekä asennus- ja purkutyöt. Mikäli valaisimien ja virtakiskojen asennukseen tai muihin erikoistöihin tarvitaan lisäksi kannatinkouruja, vaijereita tai muita materiaaleja, veloitetaan materiaalit ja asennustyö erikseen.
Sähköasennukset Messukeskuksessa suorittaa Messukeskuksen alihankkijana PKS-Talotekniikka Oy. Näytteilleasettajien sähkölaitteiden tulee täyttää standardin SFS 6000-7-711 mukaiset vaatimukset. Alle 20 A:n pistorasiaryhmät on varustettava 30 mA:n vikavirtasuojakytkimillä.
AV-laitteiden hintoihin sisältyy vuokra, asennus- ja purkukustannukset mikäli muuta ei ole mainittu. Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan kadonneet tai vahingoittuneet rakenteet, kalusteet, AV-laitteet sekä sähkö/valaisinkalusteet ja -tarvikkeet niiden täydestä arvosta.
Osaston rakentamiseen tai tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät reklamaatiot, kuten tuotepuutteet, on tehtävä Messutoimistoon messutoimisto@messukeskus.com rakennus- tai messuaikana, jotta puute tai virhe voidaan todeta ja korjata Messukeskuksen henkilöstön toimesta. Jälkikäteen reklamoituja tuotepuutteita tai -virheitä ei hyvitetä.

7. Muutos- ja peruutusehdot
Jos osastolle jo toimitetun tuotteen tilaus peruutetaan, on Messukeskuksella oikeus veloittaa tuotteesta täysi hinta. Mikäli tuotetta ei ole vielä toimitettu osastolle, Messukeskus pyrkii perumaan hankinnat asiakkaan niin halutessa. Tällöin Messukeskuksella on oikeus veloittaa asiakkaalta kaikki peruutuksesta aiheutuvat lisäkustannukset. Tällöin esim. asiakkaan tilauksen mukaan teetettävät graafiset tuotteet sekä erikoisrakenteet ja -kalusteet, jotka on jo ehditty tuottaa, laskutetaan peruutustilanteissa tilatun mukaisesti. Alle viikon varoajalla tehdyt peruutukset laskutamme aina tilauksen mukaan.
Peruutuksen voit tehdä sähköpostitse: osastopalvelut@messukeskus.com
SOL siivoustilaukset: Alle viikon varoajalla tehdyt peruutukset laskutamme aina tilauksen mukaan. Peruutuksen voit tehdä sähköpostitse: sol@messukeskus.com

8. Osastojen rakentaminen
Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa pystyttämisestä, somistamisesta, purkamisesta, poiskuljetuksesta, siivouksesta ja jätehuollosta. Kaikenlainen kiinnittäminen hallien katto-, pilari- ja seinärakenteisiin on kielletty. Järjestäjältä vuokratun osastoratkaisun hintaan kuuluu osaston sisältämien rakenteiden pystytys ja purku.
Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastolleen tilaamista töistä ja tarvikkeista tai muutoin osastonsa Järjestäjälle aiheuttamista kustannuksista, myös alihankkijoiden
tms. osalta. Järjestäjällä on oikeus laskuttaa näytteilleasettajan tilaamat palvelut ennen tapahtumaa. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa. Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina Järjestäjän etukäteen antaman hyväksynnän:
– Yli 1000 kg painavan näyttelyesineen sijoitus
– 250 cm:n korkeuden ylittävät rakenne- ja somistusratkaisut
– Kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttäminen
Näytteilleasettajan on haettava edellä mainittuihin toimenpiteisiin Järjestäjältä lupaa kirjallisesti viimeistään neljäkymmentäviisi (45) vuorokautta ennen kyseistä
messutapahtumaa.

9. Näytteilleasettaminen ja osaston purku
Näytteilleasettajan on hyväksytettävä Järjestäjällä etukäteen seuraavat toimenpiteet:
– Kaikkien muiden kuin näytteilleasettajan, hänen päämiestensä ja edustajiensa nimien maininta näyttelyosastolla. Tällaisesta maininnasta peritään rekisteröintimaksu tai näkyvyys- ja ympäristömaksu tai alin osallistumismaksu, ellei kyseessä ole ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjän kanssa sovittu yhteisosasto tai messukohtaisissa osallistumisehdoissa ole määrätty toisin;
– Muiden kuin näytteilleasettajan omien tuotteiden tai markkinointimateriaalin jakelu ja kaikki jakelu ja muu toiminta näytteilleasettajan oman osaston rajojen ulkopuolella.
– Osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista. Virallisen purkuajan Järjestäjä ilmoittaa kunkin messutapahtuman osalta erikseen. Näytteilleasettaja, joka rikkoo edellä mainittua määräystä, on velvollinen maksamaan Järjestäjälle sopimussakkona tuhat (1000) euroa. Jos näytteilleasettaja ei pura osastoaan ilmoitettujen purkuaikojen puitteissa, on Järjestäjällä oikeus purkaa osasto näytteilleasettajan puolesta ja laskuttaa purkamis- ja säilytyskustannukset näytteilleasettajalta.

10. Verkkotapahtumia koskevat erityisehdot
Verkkotapahtumien osalta Näytteilleasettaja on vastuussa verkkotapahtumaan lisäämästään sisällöstä ja sen muokkaamisesta tai poistamisesta. Näytteilleasettaja on myös vastuussa verkkotapahtumaan lisäämänsä materiaalin varmuuskopioimisesta. Järjestäjä ei vastaa materiaalin tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta. Verkkotapahtumissa Järjestäjällä on oikeus muokata tai poistaa Näytteilleasettajan sisältöä, jonka Järjestäjä kokee haitalliseksi. Jos Näytteilleasettaja päättää mainostaa jonkun kolmannen osapuolen palveluita/tuotteita verkkotapahtuman omalla profiilisivullaan, niin asiasta tulee sopia ennalta Järjestäjän kanssa. Järjestäjä perii käyttäjien ohjaamisesta Näytteilleasettajan haluamille verkkosivuille esim. messutarjousten yhteydessä maksua, jonka suuruus sovitaan erikseen.
Verkkotapahtumissa Järjestäjällä on oikeus rajoittaa tai estää sellainen käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Järjestäjän tarjoamaa palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa verkkopalvelun käyttäjiä tai käyttöä, taikka on muutoin ehtojen tai muiden Näytteilleasettajan antamien ohjeiden tai sääntöjen vastaista.
Messut voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Näytteilleasettajan tai käyttäjien pääsyn verkkotapahtumaan, esimerkiksi jos se on tarpeen verkon tai palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä keskeytyksistä Järjestäjä pyrkii ilmoittamaan Näytteilleasettajalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi verkkopalvelussa tai sen kautta.
Järjestäjä toimittaa verkkopalvelun Näytteilleasettajalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Verkkopalvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä tai muutoin sovituista ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla verkkopalvelun käytön. Palvelut tarjotaan Näytteilleasettajalle ”sellaisena kuin ne ovat” eikä Järjestäjä anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita verkkopalvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Järjestäjä takaa, että verkkopalvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
Näytteilleasettaja vastaa itse verkkopalvelun käytöstä sekä verkkopalveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Järjestäjälle, sen sopimuskumppaneille, verkkopalvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Näytteilleasettaja vastaa lain, verkkopalvelun ehtojen ja hyvän tavan vastaisesta toiminnastaan ja sitoutuu korvaamaan Järjestäjälle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

11. Vahingot ja vakuutukset
Näytteilleasettaja vastaa osastonsa rakenteille, laitteille ja näyttelyesineille tms. omaisuudelle sattuvista rikkoutumis-, varkaus- yms. vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden sekä toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö-, esine- ja muista vahingoista, joita kolmansille osapuolille (kuten messuyleisölle tai toisille näytteilleasettajille), Järjestäjälle, messurakennuksille ja/tai messualueelle aiheutuu.
Näytteilleasettaja vastaa asianmukaisten henkilö-, omaisuus-, ajoneuvo- ja vastuuvakuutusten hankkimisesta. Järjestäjä vastaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä sekä Järjestäjän laitteista ja rakennuksista näytteilleasettajille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

12. Sähkövirta ja -työt
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa Järjestäjältä osastollaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt. Näytteilleasettaja vastaa osastolle tuomistaan sähkölaitteista. Sähköasennukset Järjestäjän tiloissa tekee Järjestäjän valtuuttama sähköurakoitsija. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista.

13. Vartiointi sekä palo- ja muu turvallisuus
Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä Messukeskuksessa, mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta
tai katoamisesta. Paloturvallisuuden sekä näyttelyosaston rakenteiden ja materiaalien suhteen on noudatettava voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi Messukeskuksen turvallisuusohjeita. Näytteilleasettajan on etukäteen hankittava poliisi- tai paloviranomaisten lupa mahdollisesti luvanvaraisille rakenteille, laitteille tai esityksille. Koneita ja muita teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten lisäksi Messukeskuksen turvallisuusohjeita.

14. Havaintoesitykset
Näytteilleasettaja vastaa Järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta
sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä luvista ja maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Järjestäjä maksaa näytteilleasettajien puolesta Teosto- ja
Gramex-maksut. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja.

15. Kulkuluvat ja kutsut
Näytteilleasettajan osastohenkilökunnalla ja alihankkijoilla on oltava valmistelu- ja purkamistöiden aikana sekä messuaikana Järjestäjän antama henkilökohtainen kulkulupa, joka on pidettävä näkyvästi esillä. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta myydä tapahtuman kutsukortteja tai kulkulupia edelleen.

16. Maksu- ja varausehdot
Suomen Messut Oyj:llä on oikeus laskuttaa kaikki tapahtumaan liittyvät tilaukset ennen tapahtumaa. Käytämme ensisijaisesti verkkolaskutusta, operaattorimme on Open Text Oy. Välittäjän tunnus on 003708599126. Sähköpostitse lähetettävät myyntilaskut saapuvat osoitteesta services.europe@liaison.com. Vastaanottajan tulee huolehtia, että tämä sähköpostiosoite on sallittujen osoitteiden listalla. Paperilaskuista veloitetaan palvelumaksu. Pidätämme oikeuden palvelulisän hintamuutoksiin.
Jos laskuun tarvitaan jokin viite, tulee sellainen toimittaa tilauksen yhteydessä yrityspalvelu@messukeskus.com.
Mahdolliset lisätilaukset laskutetaan noin 2 viikkoa tapahtuman jälkeen, mikäli yrityksellä on suomalainen y-tunnus ja Suomen Asiakastiedolta saatu luottopäätös on myönteinen. Muussa tapauksessa kaikki tapahtumaan liittyvät tilaukset laskutetaan ennen tapahtumaa.
Mikäli näyttelytilan tilavuokran laskutus halutaan jakaa useammalle asiakasyritykselle, tai viite- tai yhteystietoja muutetaan, laskun muutoksesta peritään palvelulisä per muutettava lasku. Palvelulisän voimassa olevan hinnan voi tarkistaa osoitteesta yrityspalvelu@messukeskus.com. Pidätämme oikeuden palvelulisän hintamuutoksiin.
Mikäli laskutuksen muuntopyyntö tapahtuu vasta laskun lähettämisen jälkeen, palvelumaksu peritään tällöin korotettuna / lisälaskutettava organisaatio.
Näytteilleasettajan tulee ilmoittaa tapahtuman järjestäjälle viimeistään neljäkymmentäviisi (45) päivää ennen, mikäli lasku näyttelyosaston teknisen toteutuksen ja rakenteiden osalta lähetetään toiselle organisaatiolle. Jos tämä näytteilleasettajan nimeämä organisaatio ei hoida laskua sovitussa ajassa, siirtyy vastuu laskun suorittamisesta näytteilleasettajalle.
Osallistumismaksu laskutetaan ennen tapahtumaa. Suomalaisilla yrityksillä maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin kirjallisesti sovita. Poikkeuksena, jos ilmoittautuminen
on tehty lähempänä kuin 30-8 vrk ennen tapahtuman alkamista, on varaus sitova ilmoittautumispäivästä lähtien ja osallistumismaksut laskutetaan saman tien maksuehdolla 7 päivää. Jos ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin 7-0 vrk ennen tapahtuman alkamista, on varaus sitova ilmoittautumispäivästä lähtien ja
osallistumismaksut laskutetaan saman tien maksuehdolla HETI.
Mikäli paikanvuokra on edelleen avoimena rakennusajan alkaessa, osaston rakentamista ei saa aloittaa.
Kun kyseessä on ulkomainen asiakasyritys, maksetaan kaikki tapahtumaan liittyvät tilaukset ennen kuin tapahtuman rakentaminen alkaa.
Mahdolliset paikan päällä tehdyt lisätilaukset maksetaan heti tilauksenteon yhteydessä luottokortilla.

17. Laskutettavat lipputilaukset
Yritykset ja yhdistykset, joilla on voimassa oleva y-tunnus tai rekisteritunnus, ja luottopäätös on myönteinen, voivat tilata lippuja laskulle. Tilaus tulee tehdä kirjallisena,
jonka jälkeen Suomen Messut Oyj lähettää tilausvahvistuksen ja tilaaja kuittaa tiedot oikeaksi. Tämän jälkeen tilaus on sitova ja lippu/liput lähetetään annettuun osoitteeseen. Muutoksia tai peruutusta ei voi tehdä tilausvahvistuksen kuittaamisen jälkeen. Messukeskus ei vastaa tapahtuman mahdollisista ohjelmamuutoksista.
Suomalaisilla yrityksillä on maksuehto 14 pv netto, ellei toisin kirjallisesti sovita. Poikkeukset: jos tapahtuman alkuun on 30–8 vrk, maksuehto on 7 päivää. Jos tilaus on
tehty lähempänä kuin 7-0 vrk ennen tapahtuman alkamista, maksuehto on HETI. Laskulle tulee palvelulisä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

18. Force majeure
Järjestäjällä on oikeus peruuttaa messutapahtuma tai siirtää se uuteen ajankohtaan, mikäli messutapahtumaa ei voida järjestää sovittuna aikana ylivoimaisesta esteestä johtuen. Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä, haitasta ja vahingoista, jotka johtuvat messutapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Näytteilleasettaja ei vapaudu velvoitteistaan eikä sillä ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin, mikäli Järjestäjä siirtää tapahtuman uuteen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Vielä suorittamatta olevien maksujen ajankohta siirtyy messutapahtuman siirtymistä vastaavalla ajalla.
Ylivoimaisena esteenä pidetään Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa messutilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa, tai kapinaa, pandemiaa tai poikkeustilaa tai muuta syytä, jonka vuoksi messutapahtuman osallistujien ja/tai näytteilleasettajien turvallisuus saattaa vaarantua. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Järjestäjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Järjestäjän alihankkijaa kohdannut
ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

19. Muut ehdot
Järjestäjän ilmoittamiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Hinta määräytyy tilausajankohdan tai tilauksen muutosajankohdan mukaan.
Suomen Messut lähettää laskut ulkomaisille näytteilleasettajille ilman arvonlisäveroa edellyttäen, että näytteilleasettaja on ilmoittanut voimassa olevan VAT-numeron ilmoittautumisen yhteydessä. Jos yrityksellä ei ole voimassa olevaa VAT-numeroa tai jos VAT-numeroa ei ole ilmoitettu, laskut lähetetään alv-verollisina Suomen verokannan mukaan.
Viivästyskorko on 16 %. Erääntyneet myyntisaatavamme siirtyvät automaattisesti Kredinor Oy:lle perittäväksi.
Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä. Osapuolten väliset erimielisyydet, joita ei saada sovinnollisesti ratkaistua, käsitellään ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa.
Sovellettava laki on Suomen laki.

Päivitetty 12.9.2023