Siirry sisältöön

Toimitusjohtajalta

Elpymishaasteesta uuteen nousuun  

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja | Kuva: Pekka Hannila

Ensimmäinen vuotemme 2022 osakeyhtiönä oli Suomen Messut Oyj:ssä poikkeuksellinen, voisi jopa sanoa historiallinen. 

Ensimmäistä tertiiliä leimasivat vielä pandemiarajoitukset, ja liiketoimintamme oli pysähdyksissä maaliskuun loppuun saakka. Kun sitten tapahtumarajoitukset pääkaupunkiseudulla purettiin maaliskuussa ja elpyminen pääsi käyntiin, toteutettavana oli ennennäkemättömän tiivis tapahtumaohjelma pandemia-ajalta siirtyneine tapahtumineen. 

Liiketoiminnan uudelleenkäynnistyminen vietiin läpi epävarmassa toimintaympäristössä. Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen, energiakriisin, taantuman ja korkean inflaation vaikutukset Suomen talouteen olivat isot. Omassa liiketoiminnassamme haastekerrointa lisäsivät pitkä tapahtumakatko, tapahtumien siirtyminen uusiin ajankohtiin ja poikkeusaikaa väistämättä seuranneet henkilöstömuutokset.  

Suunnittelimme restart-vaihetta huolellisesti henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa. Koko pandemia-ajan jatkunut yhteydenpito asiakkaisiimme tiivistyi entisestään, kerroimme tapahtumien paluusta, luotasimme eri toimialojen tarpeita, ja aloitimme työn tapahtumien kävijämäärien palauttamiseksi. Samaan aikaan huolehdimme henkilöstön jaksamisesta vaativassa restart-vaiheessa, ja aloitimme Messukeskus-brändin uudistamistyön.  

Vastuullisuustyö jatkui kaikilla kolmella osa-alueella: kantamalla vastuuta ympäristöstä, taloudesta ja ihmisistä. Messukeskus sai ensimmäisenä tapahtumajärjestäjänä Suomessa GOLD Excellent -tasoisen SHORE-turvallisuussertifikaatin, joka todentaa perusteellisen työmme riskienhallinnassa ja vastuullisen liiketoiminnan rakentamisessa. 

Haasteiden keskellä meitä on kantanut vahva luottamus siihen, että liiketoimintamme perustuu kestävään mission. Teemme työtä suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi, ja siihen meillä on erinomaiset edellytykset, osaaminen ja kokemus. Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n loppuvuonna 2022 teettämän laajan messukävijätutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia ja kertovat ihmisten kaipuusta messuille ja live-tapahtumiin. Valtaosa vastaajista arvelee käyvänsä messuilla jatkossa yhtä usein kuin kävi ennen koronaa.  

Suurimmalla osalla vastaajista odotukset ja asenteet messuja kohtaan olivat pysyneet ennallaan – koronan myötä muutoksia asenteissaan tunnisti vain noin 15 % vastaajista. Osaa tutkimukseen vastanneista pohditutti suurten tapahtumien terveysturvallisuus; osa taas oli kaivannut messuja pandemiatauon aikana. 

Messukeskus on Suomen suurin tapahtumatalo, elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. 

 Onnistuneet kohtaamiset jättävät vahvan muistijäljen ja tuottavat kiistatonta tulosta, eikä missään muussa mediassa voi luoda vastaavanlaista inhimillistä suhdetta asiakkaan kanssa. 

Anni Vepsäläinen | toimitusjohtaja

Hallituksen toimintakertomus 2022

Suomen Messut aloitti vuoden 2022 uudessa yhtiömuodossa. Vuoden 2021 aikana yhtiömuoto muutettiin osuuskunnasta Oyj:ksi. Suomen Messut Oyj:n liiketoiminta oli vuoden 2022 ensimmäisellä tertiilillä suurelta osin pysähdyksissä pandemiarajoitusten vuoksi. Tapahtumarajoitukset purettiin pääkaupunkiseudulla 15.3.2022, ja liiketoimintamme käynnistyi vauhdilla yli kaksi vuotta kestäneen hiljaisen kauden jälkeen. Loppukevään ja syksyn ohjelma oli ennennäkemättömän tiivis, kun tapahtumia päästiin jälleen järjestämään. 

Messu- ja tapahtuma-alan elpyminen käynnistyi epävakaassa yleistilanteessa, sillä Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen, energiakriisin, taantuman ja korkean inflaation vaikutukset Suomen talouteen olivat merkittäviä.  

Uudelleenkäynnistymisvaihetta suunniteltiin huolellisesti asiakkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa. Koko pandemia-ajan jatkunut yhteydenpito asiakkaisiin tiivistyi entisestään. Samaan aikaan huolehdittiin henkilöstön jaksamisesta, ja aloitettiin Messukeskus-brändin uudistamistyö.  

Liiketoiminnan käynnistyminen sujui hyvin. Suomen Messut konserni järjesti vuonna 2022 yhteensä 25 messutapahtumaa, joissa vieraili 314 648 kävijää. Näytteilleasettajien määrä oli 4 612 ja myytyä näyttelytilaa oli 192 722 m². Omien tapahtumien lisäksi Helsingin Messukeskuksessa järjestettiin 27 vierastapahtumaa, 476 kokousta, kongressia ja juhlaa sekä yksi viihdetapahtuma. 

Habitare avautui syyskuussa kolmen vuoden pandemiatauon jälkeen. | Kuva: Timo Junttila

Pandemian vaikutus liiketoimintaan  

Pandemia-ajan yhteisvaikutukset Suomen Messut Oyj:n liiketoimintaan olivat merkittävät. Liikevaihdossa menetykset olivat yhteensä pandemiavuosilta 2020–2022 yli 100 M€ ja liiketappio lähes 20 M€. Keskimääräinen henkilöstömäärä laski kahden vuoden aikana 143 henkilöön (2022), kun vuonna 2020 henkilöstömäärä oli 202. Koronatukia saatiin yhteensä koko pandemia-ajalta 5 M€, joista vuonna 2022 1,7 M €. Yhteensä Koronatukia saatiin 5 % menetetystä liikevaihdosta. 

Sopeutustoimet 

Vuoden 2022 alun tapahtumarajoitukset vaativat sopeuttamistoimenpiteiden jatkamista 1. tertiilillä. Merkittävimmät säästöt syntyivät tapahtumanjärjestämis-, markkinointi ja henkilöstökuluissa.  

Tarkkaa kassanhallintaa jatkettiin onnistuneesti koko vuoden ajan. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden 2022 lopussa +12,6 M.

Tapahtumaturvallisuuden kehittäminen 

Messukeskus sai lokakuussa kansainvälisen SHORE-sertifikaatin laadukkaasta turvallisuudesta ja riskienhallinnasta. Sertifikaatin myöntää kansainvälinen riskienkartoitusasiantuntija SAFE Asset Group. 

Koronaturvallisuuteen liittyviä poikkeusjärjestelyjä vähennettiin huhtikuusta alkaen noudattaen kuitenkin tarkasti viranomaisohjeistuksia. Aiheeseen liittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä jatkui vielä koko vuoden, ja sitä tehtiin monikanavaisesti kaikki asiakkaat ja sidosryhmät huomioiden.  

Vastuullisuus

Messukeskus jatkoi tavoitteellista vastuullisuustyötään kaikilla kolmella osa-alueella: kantamalla vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta.  

Henkilöstön työtilanne vakaantui tapahtumaliiketoiminnan käynnistyttyä. Pandemiakauden lomautuksista pystyttiin luopumaan ja siirryttiin varmistamaan henkilöstön onnistunut työhönpaluu ja jaksaminen restart-vaiheessa.  

Pandemian ajan keskeytyksissä ollut yhteistyö Suomen UNICEFin ja Ammattiopisto Liven kanssa käynnistettiin uudelleen. Lisäksi Messukeskus tuki Suomen UNICEFin ja Suomen Punaisen Ristin Ukraina-keräyksiä tarjoamalla näkyvyyttä tapahtumissaan ja mainospaikoillaan.

Messukeskus julkisti jo kolmantena vuonna peräkkäin YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda2030) mukaisen vastuullisuusraportin. Ympäristötyö jatkui, tavoitteena olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029. Messukeskus myös uusi Sustainable Travel Finland -merkkinsä ja liittyi Glasgow’n ilmastojulistukseen.  

Helsingin Messukeskuksen turvallisuusjohtaja Mika Vakkilainen (vas.), SAFE Asset Groupin toimitusjohtaja Erik Engstrand, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen ja Holiday Inn Helsinki – Expo -hotellin Cluster General Manager Hanna Niitynperä iloitsivat SHORE-sertifikaatista. | Kuva: Tarja Gordienko

Henkilöstö   

Avoimeen viestintäkulttuuriin ja luottamuksen rakentamiseen panostamista jatkettiin koko vuoden ajan. Työsuhteisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 157. Liiketoiminnan uudelleenkäynnistämiseen liittyvissä rekrytoinneissa onnistuttiin hyvin ja mukana on ollut myös paluumuuttajia.  

Suomen Messujen työnantajamaine on pysynyt vetovoimaisena vaikeista pandemiavuosista huolimatta.  Tapahtumasyksy 2022 oli ennätyksellisen vilkas muun muassa siirtyneiden tapahtumien sekä kovan asiakaskysynnän takia.  Suomen Messuilla on käytössä projektiliiketoiminnan vaatimiin nopeisiin resurssivaihteluihin sopiva organisaatiomalli, jossa vakituisen työsuhteisen henkilöstön lisäksi ruuhkahuipuissa käytetään eri toimintoihin rakennettuja asiantuntija- ja resurssipooleja. 

Henkilöstötyytyväisyyden säännöllistä mittaamista jatkettiin ja se säilyi korkeana. Suomen Messut konsernin henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli 3,89 (asteikolla 1–5) ja henkilöstön suositteluindeksi (eNPS) 36,4.  

Omistajat  

Suomen Messut Oyj:n omistaa 196 osakkeenomistajaa, joiden joukossa on lukuisia yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö. Suurimpana Suomen Messut Oyj:n osakkeenomistajana jatkaa pitkäaikainen vahva taustataho Suomen Messusäätiö, jonka omistusosuus on 89 % ja siten käyttää määräysvaltaa Suomen Messut Oyj:ssä. Osakkeiden lukumäärä on 44 278 ja osakelajeja on vain yksi. Jos yhtiön osake siirtyy ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake yhtiöjärjestyksessä määritetyillä ehdoilla. 

Taloudellinen kehitys 


Liikevaihto ja tulos   

Suomen Messut -konsernin muodostivat vuonna 2022 Suomen Messut Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Expomark Oy ja Suomen Videoviestintä SVV Oy.

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 46 milj. euroa (vuonna 2021 14,7 milj. euroa), muutosta viime vuodesta oli +212 % prosenttia.  

Tytäryhtiöistä Expomark Oy:n liikevaihto nousi 3,3 milj. euron tasolle, ja yhtiö teki myös historian parhaan liikevoiton 1,0 M €. Suomen Videoviestintä SVV Oy:n liikevaihto nousi 5,3 milj. Euroon, ja liikevoitto oli 1,3 M €. 

Konsernin toiminnan kulut olivat 43,1 (27,6) milj. euroa, josta suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 8,4 (9,6) milj. euroa.

Konsernin liikevoitto oli 4,7 (-10,4) milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettu liiketulos oli +10,2 % (-70,7 %). 

Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,6 (-10,5) milj. euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 5,0 (-10,1) milj. euroa.
 

Rahoitus  

Liiketoiminnan rahavirta oli +13,6 (+3,3) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -1,1 (-0,2) milj. euroa. 

Korollisia velkoja tilikauden lopussa oli 3,6 milj. euroa (5,0). Taseen loppusumma oli 94,3 (92,2) milj. euroa. Tilinpäätöksen mukainen omavaraisuusaste 86,8 (87,5) %. 

Velkaantumisaste on 4,63 %.
 

Verot  

Konsernin verot olivat 0,4 (0,3) milj. euroa.
 

Investoinnit   

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 1,1 (0,2) milj. euroa eli 2,4 % (1,2 %) liikevaihdosta. Kiinteistön korvaus- ja ylläpitoinvestointeja tehtiin 0,1 milj. eurolla, tietotekniikka ja digi-investoinnit 0,4 ja vuokralaiteinvestointeja 0,6 milj. eurolla.
 

Näkymät vuodelle 2023  

 Messu- ja tapahtumavuodesta on tulossa ensimmäinen kokonainen pandemianjälkeinen vuosi ilman koronarajoituksia. Digistrategian toteutus jatkuu Messukeskus 365 -mallilla, digitaalisen median liiketoimintaa kasvattamalla. Taloustilanteen heikentyminen ja korkea inflaatio heikentävät kasvumahdollisuuksia, mutta ohjelman täysipainoinen toteuttaminen läpi vuoden voi mahdollistaa liikevaihdon yltämisen jopa 50 miljoonan tasolle. 

Jatkamme investointeja tulevaisuuden turvaamiseksi niin henkilö- kuin muiden resurssien osalta, mutta huomioiden liiketoiminnan kulloisenkin volyymin.  

Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat 

Suomen Messut oyj järjesti tarjouskilpailun Messukeskuksen ravintolapalveluiden operoinnista loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana. NoHo Partners Oy voitti kilpailun ja heidän kanssaan solmittiin pitkäaikainen yhteistyösopimus helmikuussa 2023. Suomen Messut Oyj on saanut tilikauden jälkeen haasteen vuokralaiselta liittyen vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Irtisanominen on tehty vuoden 2023 puolella, eikä yhtiö ei ole tehnyt kuluvarausta tilinpäätökseen.  

Riskit ja epävarmuustekijät  

Kohonneet korot ja inflaatio pienentävät kävijäasiakkaiden käytettävissä olevia tuloja ja saattavat vaikuttaa negatiivisesti kävijäasiakkaiden määrään. Toisaalta talouden taipuminen lyhytaikaiseen taantumaan saattaa myös vähentää näytteilleasettajien panostuksia messuihin ja tapahtumiin. Tapahtumasalkku on kuitenkin kohtalaisen vahva ja kestää lyhytaikaisia muutoksia, mutta samanaikaisesti vaatii jatkuvaa kehittämistä, jotta tapahtumat säilyttävät asemansa mediamarkkinassa. 

Messukeskuksen turvallisuusosaamiseen kuuluvat mm. kattavat turvallisuusjärjestelmät, koulutettu henkilöstö, huollettu kiinteistö, jatkuva valvonta, varautuminen kyberturvallisuusriskeihin, jatkuva turvallisuussuunnittelu ja tiivis viranomaisyhteistyö. 

Henkilö- ja omaisuusriskejä torjutaan järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta on suojauduttu omaisuus- ja keskeytysvakuutuksin. 

Henkilöstö  

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 143 (154) kokopäiväistä työntekijää. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 10,5 (7,1) milj. euroa.  

Konsernin liiketoiminnan kehitys 2019–2022  

 2022 2021 2020 2019 
Liikevaihto, 1000 euroa 46 038 14 744 20 152 59 336 
Liikevaihdon muutos, % 212,2 -26,9 -66,0 5,2 
Liikevoitto/tappio, 1000 euroa 4 650 -10 392 -13 496 2 616 
% liikevaihdosta 10,10 -70,50 -67,0 4,4 
Oman pääoman tuotto, % 6,6 -13,0 -14,7 2,3 
Omavaraisuusaste, % 86,8 87,5 87,8 85,2 
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 143 154 202 205 
Tilikauden palkkasumma, 1000 euroa 10 545 7 057 8 936 14 447 

Suomen Messut Oyj:n liiketoiminnan kehitys 2019–2022 

 2022 2021 2020 2019 
Liikevaihto, 1000 euroa 40 714 13 953 19 605 55 405 
Liikevaihdon muutos, % 191,8 -28,8 -64,6 9,1 
Liikevoitto/tappio, 1000 euroa 2 381 -9 240 -11 874 893 
% liikevaihdosta 5,85 -66,2 -60,6 1,6 
Oman pääoman tuotto, % 3,0 -11,7 -13,1 -1,1 
Omavaraisuusaste, % 85,3 86,6 85,7 85,1 
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 112 124 172 172 
Tilikauden palkkasumma, 1000 euroa 8 683 6 054 7 747 12 431 

Oman pääoman tuoton ja omavaraisuusasteen laskentakaavoja on muutettu tilikaudella ja aikaisempien tilikausien tunnusluvut on oikaistu  uusien laskentakaavojen mukaisiksi.

Hallinto 


Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen jäsenet 31.12.2022 ovat:
 

puheenjohtaja:
Matti Kähkönen | hallituksen puheenjohtaja 

varapuheenjohtaja:
Leena Niemistö | hallitusammattilainen, lääketieteen tohtori 

jäsenet: 

Karri Kaitue | hallitusammattilainen
Sam Nieminen | toimitusjohtaja
Anu Nissinen I toimitusjohtaja 

Suomen Messut Oyj:n hallituksen jäsenelle maksettava palkkio vuonna 2022 oli 2 000 €/kokous. Puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkioiden ohella 2 000 € suuruinen kuukausikorvaus. 
 

Johtoryhmä  

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja
Mikko Horppu, liiketoimintajohtaja | Messut
Kristina von Konow, liiketoimintajohtaja | Tapahtumat, kokoukset ja kongressit
Lumia Ankkuri, markkinointi- ja viestintäjohtaja (15.6.2022 alkaen)
Petteri Nissinen, talousjohtaja
Mika Vakkilainen, kiinteistö- ja tuotantojohtaja
 

Tilintarkastajat  

Varsinainen tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers Oy
Samuli Perälä

Hallituksen ehdotus Suomen Messut Oyj voiton ja vapaan oman pääoman jakamiseksi

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos 4 667 620,56 € siirretään edellisten tilikausien voittoihin.