Siirry sisältöön
Medialle Uutishuone Habitare-suunnittelukilpailussa etsittiin yhteisöllisyyden työkaluja – Harri Koskinen julkistaa voittajan tapahtumassa
Uutinen

Habitare-suunnittelukilpailussa etsittiin yhteisöllisyyden työkaluja – Harri Koskinen julkistaa voittajan tapahtumassa

Habitaren ja Aalto-yliopiston järjestämässä Habitare-suunnittelukilpailussa 2023 pohdittiin Yhteisöllisyyden työkalut -teeman alla, millaisia voisivat olla yhteisöllisyyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta tukevat uudet huonekalujen, tilojen tai esineiden tyypit, joiden avulla voisimme yhdessä kuvitella paremman tulevaisuuden. Finalistityöt ovat esillä Habitaressa 13.–17.9.2023. Kilpailun päätuomari, muotoilija Harri Koskinen julkistaa voittajan tapahtuman avajaispäivänä.  

Yhteisöllisyyden työkalut -teema ohjasi Habitare-suunnittelukilpailuun 2023 osallistuneiden, arkkitehtuurin ja muotoilun opetusta Suomessa antavien yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä Taideyliopiston opiskelijoiden suunnittelutyötä. Habitaren ja Aalto-yliopiston yhteistyössä järjestämä kilpailu on jo vuosien ajan nostanut esiin nuoria arkkitehtuurin ja muotoilun opiskelijoita.  

Kilpailijoiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia yhteisöllisyyden työkaluja, joilla on vahva potentiaali tukea läheisyyttä ja vuorovaikutusta ihmisen mittakaavassa tai laajemminkin. Kilpailuehdotukset saivat pitää sisällään tiloja, huonekaluja, esineitä ja muita työkaluja. Osallistujia kannustettiin muodostamaan monialaisia tiimejä, jotta eri mittakaavojen ja keinojen yhdistelmistä muodostuisi kokemuksellisesti yhtenäisiä lopputuloksia.  

Finaaliin neljä työtä – päätuomariksi kutsuttu Harri Koskinen valitsee voittajan

Kaksiosaisen kilpailun ensimmäisen vaiheen tuomaristo valitsi finaaliin neljä työtä. Kilpailun päätuomariksi kutsuttu muotoilija Harri Koskinen valitsee voittajan, joka julkistetaan Habitaren Arena-lavalla keskiviikkona 13.9.2023 klo 10.  

Habitare-suunnittelukilpailun palkinto on 5000 euron stipendi, jonka rahoittaa Suomen Messusäätiö. Finalistityöt ovat esillä Habitaressa 13.–17.9.2023.   

Finalistityöt muistuttavat kohtaamisen tärkeydestä ja kutsuvat tekemään yhdessä    

1: Lennart Engels, Karolin Kull, Ágnes László, Julia Postrzech ja Valenti Soler – Habit

Yhteenkuuluvuuden henki voi syntyä monenlaisista yhteen kokoontumisen muodoista. Nuotion ympärille kokoontuminen on luultavasti yksi vanhimpia yhteentulemisen rituaaleja. Ehdotuksemme tavoitteena on tarjota raikas lähestymistapa tähän ajattomaan tulisijan konseptiin.  

Kilpailutyön elementit on valmistettu hyödyntäen matalan teknologian prosessia, joka yhdistää ikivanhaa ja innovatiivista. Tämä mahdollistaa rakennusjätteen käytön uutena materiaalilähteenä. Nykypäivän näkökulmasta katsottuna paikalliset, sivutuotteena syntyvät materiaalit hyödynnetään uudelleen ja nostetaan keskiöön sosiaalisiin tarkoituksiin ja yhteisöllisiin kokoontumisiin muuttuvina aikoina. 

2: Siiri Joronen – For you

Teos korostaa ihmisten kohtaamisten tärkeyttä, läheisyyttä ja niiden merkitystä yksilöille. Muunneltavissa oleva tila tekee ihmisten välisistä kohtaamisista ja yhteistyöstä helppoa ja turvallista. Kokonaisuus antaa mahdollisuuden ihmisten kohtaamisiin omilla ehdoilla. Kuten ihmisiä, myös yhteisöjä on erinäköisiä ja erikokoisia.  

Useasta elementistä koostuva teos muovautuu erilaisiin käyttötarkoituksiin ja mittakaavoihin ulko- ja sisätiloissa. Eri elementtien kirjoa monistamalla, jatkamalla ja yhteen liittämällä voidaan luoda veistoksellisia ja toiminnallisia rakenteita ja tiloja

3: Eemeli Sahimaa – Kasaa 

Kilpailutyö luo yksinkertaisen järjestelmän, tavan kasata asioita. Järjestelmä on mukautuva siinä, kuinka sitä käytetään ja mitä sen avulla voidaan kasata. Yhdessä oleminen saa erilaisia muotoja, ja on mahdotonta asettaa tapoja tai raameja sille, kuinka olemme yhdessä. Sama ajatus on järjestelmän taustalla.  

Kilpailun teemaa lähestytään mahdollisimman yksinkertaisesta lähtökohdasta. Vaikka alku olisikin yksinkertainen, lopputulokset saattavat olla hyvinkin kompleksisia, kuten yhteisöllisyyskin toisinaan on. Aihetta käsitellään omien kokemusten ja huomioiden kautta – työ itsessään on fyysinen ulkoistuma teeman tulkinnasta. 

4: Julia Töyrylä – Yhteinen tila 

Yhteinen tila -kilpailuehdotus on paviljonki, jonka Habitaren kävijät pystyttävät itse messuosastolle. Kevyen telttamaisen paviljongin rakentaminen tapahtuu spontaanisti vaihtelevissa ryhmissä, useita kertoja messupäivien aikana. Rakennushetki kestää noin 15 minuuttia ja vaatii osallistujilta ainoastaan hieman heittäytymistä ja leikkimielisyyttä.  

Työ vastaa nykymaailman tilanteeseen, jossa olemme monella tavoin menettäneet yhteyden ympäristöömme ja toisiimme. On tärkeää, että suunnittelemme tiloja ja esineitä, joiden avulla näitä menetettyjä yhteyksiä voidaan eheyttää ja palauttaa. Kokemus ympäristöstä muodostuu suhteessa muihin ihmisiin ja eläviin olentoihin. Tilat ja esineet eivät ole pelkkää materiaalia, vaan ensisijaisesti jaettuja tapahtumia, merkityksiä ja kohtaamisia. 

Yksilö- ja kulutuskeskeisyyden sijaan kaipaamme yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuksia toimia maailmassa hyvinvointia lisäten. Yhdessä tekeminen vahvistaa yhteyden kokemusta: jaettu tavoite ja sen toteuttaminen luo siltoja, tehden sijaa halulle ymmärtää toisia ja toimia yhteisen hyvän eteen. Rakentaessaan ja kannatellessaan paviljonkia osallistujat muodostavat välilleen tilan, jossa on mahdollista edistää vuorovaikutusta ja yhteyden tunnetta.  

Lisätiedot: 

Pia Sievinen, viestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus, pia.sievinen@messukeskus.com, puh. 040 559 9155  

Suomen suurin huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 13.–17.9.2023. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamiseen sekä kodin ja tilojen toiminnallisuuteen ja visuaalisuuteen. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. | habitare.fi | @habitarefair | facebook.com/habitare | #habitare2023  

 

 

 

Lue lisää