Siirry sisältöön
Sopimusehdot Messukeskus Siiven sopimusehdot

Messukeskus Siiven sopimusehdot

1. Kokouspaketit

Kokouspaketti sisältää:

Erikseen veloitetaan:

Pyydämme huomioimaan, että kokouspakettivarauksissa tilaisuus voidaan tarvittaessa siirtää toiseen, vastaavaan tilaan. Mikäli tilaisuuden henkilömäärä pienentyy vahvistetusta, voidaan tilaisuus siirtää pienempään tilaan.

2. Kokoustilavaraus

Tilavuokraan sisältyy:

Erikseen veloitetaan:

3. Kokoustilavaraus ja näyttelyt

Tilavuokraan sisältyy:

Erikseen veloitetaan:

3.1. Ympäristöpalvelut

Messukeskus noudattaa Messukeskuksessa järjestettävien tapahtumien kohdalla jätelain mukaista jätehuoltokäytäntöä.

Vuokranantaja veloittaa ympäristöpalvelusta vuokralaiselta 2,20 €/netto m² + alv. Palvelumaksu kattaa näyttelyn rakentamis- ja purkuaikaisen ympäristöhuollon. Se sisältää jätteiden lajittelun Messukeskuksen ympäristöohjelman mukaisesti, siirron näyttelyosastolta jäteasemalle, kuljetuksen kaatopaikalle tai jätteen vastaanottopisteisiin, kaatopaikkamaksut, jätteiden käsittelymaksut sekä ympäristövalvojien palvelut.

4. Ravintolapalvelut

Noho Partners Oyj:n ehdot voimassa 1.7.2023 alkaen.

NoHo Partners Oy huomioi tarjoiluissaan toimitusehtojen mukaan ennakkoon ilmoitetut erikoisruokavaliot yksilöllisesti ilman lisäveloitusta, valmistamme kaikki tuotteet lähtökohtaisesti laktoosittomina tai vähälaktoosisina.

Tarjoilujen minimilaskutusperusteena on ennen tilaisuutta vahvistettu henkilömäärä alla olevan mukaan:
alle 50 henkilöä kolme (3) arkipäivä
50-250 henkilöä seitsemän (7) arkipäivä
yli 250 henkilöä kymmenen (10) arkipäivä

Laskutus tapahtuu tällöin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai sen kasvaessa yli ilmoitetun määrän toteutuneen mukaan.

Mikäli osallistujamäärä tai tilaisuuden luonne muuttuu olennaisesti, on ravintolalla oikeus neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista ja kustannuksista. Vahvistettu tarjoilutilaus on sitova.

Tilaaja voi kuitenkin peruuttaa tilauksen, jolloin veloitus on seuraava:

Asiakkaan Messukeskukselle luovuttamia tietoja käytetään ainoastaan tapahtuman suunnitteluun
ja toteuttamiseen

5. AV-tekniikka

Messukeskuksen tytäryhtiö, Suomen Videoviestintä SVV, tarjoaa tilaisuuteenne ammattitaitoisen AV-tekniikan suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan sekä uusimman ääni-, valo- ja kokoustekniikan sekä tulkkaustekniikan.

Viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa saapuneet AV-palveluita ja laitteita koskevat tilaukset toimitetaan hinnastohinnoin. Myöhemmin saapuneisiin tilauksiin ja muutostöihin lisätään 50 % korotus.

6. Muut palvelut

Tilojen kalustuksista on sovittava viimeistään 14 arkipäivää ennen tilaisuuden alkua. Mikäli kalustemuutos tulee myöhemmin kuin 14 arkipäivää ennen tilaisuutta lisätään 50% korotus. Kartanpiirtopalvelu eli näyttelyn peruspohjakarttaan tehtävät muutokset 100 € + alv. Perussähköpistoke (16 A 230 V, 3,6 kW) näytteilleasettajalle 150 € + alv/kpl.

7. Maksuehto

Katso maksuehto tarjouksesta/ vahvistuksesta. Pidätämme oikeuden verolakien ja -tulkintojen muutoksista aiheutuviin hinnantarkistuksiin. Lisäksi pidätämme oikeuden maksuehtojen uudelleen määrittelyyn johtuen yrityksen luottotiedoissa tapahtuneista muutoksista tai yrityksen heikentyneestä riskiluokituksesta.

Varaajan tulee ilmoittaa laskutusosoite varausvahvistuksen yhteydessä. Yrityksen yhteystietojen muuttamisesta aiheutuvaan uuteen laskuun lisätään laskutuslisä 25 € + alv/lasku. Jos lasku jaetaan asiakkaan toiveesta useaan osaan tai useamman yrityksen kesken, lisätään laskuihin laskutuslisä 25 € + alv/ lasku.

8. Peruutusehdot

Varaus on sitova vahvistuksen päivämäärästä lukien. Mikäli vahvistuksen tiedoissa on jotain täsmennettävää, tulee niistä ilmoittaa yhteyshenkilölle kahden (2) päivän kuluessa vahvistuksen päivämäärästä.

8.1. Mikäli peruutat koko tilaisuuden:

Tilat 101, 101abc, 101 ab, 101 cd, 101c, 101d, 103, 103a, 103b, Valo ja Säde:

 Tilat 102, 201, 203, 203a, 204−209, 215 ja 216, Kajo, Platta, Panorama, Mesta, Näytteilleasettajaklubi, Lehdistötila:
Tilat 104, 202, 203b, 210–214, 216A Namu, 217, 218, 301–307, Gallerian sauna:

8.2 Mikäli peruutat osan tiloista:

Tilat 101 cd, 101c, 101d,103, 103a, 103b, Valo ja Säde:
Tilat 102, 201, 203, 203 a, 204-209, 215 ja 216 Kajo, Platta, Panorama, Mesta:
Tilat 104, 202, 203b, 210–214, 216A Namu, 217–218, 301–307, Gallerian sauna, Näytteilleasettajaklubi, Lehdistötila:

9. Yleiset ehdot

Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä pidetään sopimusosapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa ylivoimaista ja ennalta-arvaamatonta tapahtumaa, joka tekee sopimuksen täyttämisen tosiasiassa mahdottomaksi. Ylivoimaisen esteen voi aiheuttaa muun muassa luonnonkatastrofi, tulipalo, räjähdys, maanjäristys, sota, terrorismin uhka, energiajakelun keskeytyminen tai viranomaisen määräys (esim. pandemia).

Ylivoimaisen esteen alkamisesta sekä sen syystä ja arvioidusta kestosta on viivytyksettä ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle.

Jos vuokrattuja tiloja ei ylivoimaisesta esteestä johtuen voida käyttää vuokra-ajan kuluessa eikä tapahtumaa voida järjestää suunniteltuna ajankohtana, osapuolet sopivat uuden tapahtuma-ajan perustuen vuokrattavien tilojen saatavuuteen. Ylivoimaisen esteen sattuessa ja esteen olemassaolon jatkuessa yli 6 kuukautta osapuolet voivat sopia sopimuksen päättymisestä ilman erillisiä peruutuskuluja. Tällaisessa tilanteessa vuokranantajalla on kuitenkin oikeus pitää 5 % sovitusta vuokrasta korvauksena jo tehdystä työstä tapahtuman järjestämiseen liittyen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Covid-19-tartuntatauti tai sen leviäminen ei muodosta ylivoimaista estettä lukuun ottamatta tilannetta, jossa Covid-19 tartuntatautiin liittyvän viranomaismääräyksen takia ei ole sallittua järjestää vuokratuissa tiloissa tarkoitettua kokoontumista sopimuksessa/vahvistuksessa määriteltynä tapahtuma-aikana.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Sertifioitu kokoustoiminta

Det Norske Veritas Certification Oy on myöntänyt Messukeskukselle ISO 9001 -laatusertifikaatin sekä ISO 14001 -ympäristösertifikaatin. Voit lukea lisätietoja yrityksemme vastuullisuudesta täältä.