Siirry sisältöön
Medialle Uutishuone Rauhoittumis- ja itsesäätelytaidot lisäävät oppimista ja hyvinvointia
Näytteilleasettajien tiedote

Rauhoittumis- ja itsesäätelytaidot lisäävät oppimista ja hyvinvointia

Ympäristömme tarjoama jatkuva viriketulva haastaa keskittymiskykyämme ja hyvinvointiamme. Lapset tarvitsevat entistä enemmän tukea rauhoittumis- ja itsesäätelytaitoihin. Sydänliiton Neuvokas perhe tarjoaa hyvinvointioppimiseen apua ammattilaisille ja perheille. 

Pisa-tutkimuksen ja kouluterveyskyselyjen tulokset antavat aihetta huoleen lasten sekä nuorten hyvinvoinnista. Keskittymiskyvyn ja itsesäätelytaitojen haasteet näkyvät niin heikentyneissä oppimistuloksissa kuin kouluterveyskyselyssä lisääntyneenä huonon tai keskinkertaisen terveydentilan kokemuksena. Merkittävä osa lapsista koki kouluterveyskyselyssä, ettei nuku tarpeeksi, aamupala jää syömättä ja yritykset vähentää netissä oloaikaa eivät ole onnistuneet.  

Kun nopea mielihyvä koukuttaa, tarvitaan mielenmalttamisen taitoa 

Nykyinen lasten kasvuympäristö haastaa itsesäätelytaitoja entistä enemmän nopeaa mielihyvää tuovilla asioilla, kuten sosiaalinen media, pelit, videosisällöt ja viestien tulva. Sinnikkyyttä ja itsesäätelyä tarvitaan, jotta tilalle saadaan enemmän pitkällä tähtäimellä hyvinvointia tuovia arjen touhuja. Mielenhallinnan ja rauhoittumisen taidot kytkeytyvät oppimisen lisäksi terveystaitojen harjoitteluun. Lapset ja vanhemmat tarvitsevat tässä tukea sekä arkeen sopivia ideoita ja materiaaleja.  

Sydänliiton Neuvokas perhe -menetelmä ja materiaalit ovat hyvinvointioppimisen apuna ammattilaisille ja perheille. Näin vahvistetaan itsesäätelyä, luodaan terveyttä tukevia rutiineja ratkaisukeskeisesti ja huomataan lasten vahvuudet. Neuvokas perhe -materiaalit pohjautuvat tutkittuun tietoon, suosituksiin sekä ohjaaviin asiakirjoihin.  

Tutustu Neuvokas perhe – hyvinvointioppimisen materiaaleihin. Kokeile esimerkiksi mindfulness-harjoituksia ja rauhoittumistaitoa harjoittavia audioita. https://neuvokasperhe.fi/ammattilaiset/materiaalit/hyvinvointioppiminen/

Lisää materiaaleja ja Neuvokas perhe -asiantuntijat löydät osastolta: 6S50 

Opettajien ja varhaiskasvattajien kokemuksia Neuvokas perhe -materiaaleista: 

”Hyvää ja helposti käyttöön otettavaa materiaalia opetuskäyttöön.” 

”Neuvokas perhe -sivut on ylipäätään monipuolinen informaation ja ideoiden lähde. Varhaiskasvatuksen ruokakasvatukseen paljon hyviä vinkkejä”. 

”Sivuilla paljon hyviä, käytännön työkaluja arjen työhön ja vinkkejä eritoten uni- ja ruoka-asioista puhumiseen. Oma keho supersankari-video on hyvä keskustelun herättäjä, kun puhutaan omasta ja toisten kehoista.” 

Yhteydenotot:
Taina Sainio, varhaiskasvatuksen asiantuntija
taina.sainio@sydanliitto.fi
puh. +358 40 5360472 

Sydänliiton Neuvokas perhe tukee lapsiperheiden hyvinvointia ja antaa ideoita syömiseen, liikkumiseen, lepoon ja perhearkeen. Neuvokas perhe on myös valtakunnallinen monialainen elintapaohjauksen menetelmä. Verkkopalvelustamme löytyy tietoa ja tukea kaikille lapsiperheille sekä lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. https://neuvokasperhe.fi 

Lue lisää