Siirry sisältöön
Medialle Uutishuone Teknologia-alan osaajapulan ratkaisemiseen olemassa useita työkaluja
Uutinen

Teknologia-alan osaajapulan ratkaisemiseen olemassa useita työkaluja

Työkaluja teknologia-alan osaajapulan ratkaisemiseen ja alan vetovoiman lisäämiseen ovat muun muassa DEI:n (diversity, equity ja inclusion) lisääminen alan toimintatapoihin sekä koulutukseen ja kansainvälisyyteen panostaminen. Alan työvoimatilanteesta keskustellaan huomenna käynnistyvässä Teknologia 23 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna 7.–9.11.2023. 

Teknologiateollisuus ry:n vuonna 2021 tekemän osaajatarveselvityksen mukaan ala tulee tarvitsemaan seuraavan 10 vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa, eli 13 300 osaajaa vuosittain. Siinä missä ala tarvitsee koko ajan enemmän korkeakoulutettua osaajajoukkoa, myös ammattiosaamisessa on vajetta noin 1500 osaajan verran vuosittain. Osaajatarpeeseen vaikuttaa osaajien eläköityminen sekä alan yritysten kasvu. Teknologia-ala kilpailee osaajista monien muiden alojen kanssa, mutta oppilaitokset eivät tuota riittävästi valmistuneita, mikä pahentaa alan osaajavajetta. Aiheesta lisää Teknologiateollisuuden sivulta.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus työkaluna monipuoliseen innovointiin ja alan osaajapulaan

DEI on läsnä myös vuoden 2023 Teknologia-messuilla. Women in Tech järjestää aiheesta paneelikeskustelun From Biases to Fairness: How Companies Can Develop and Train AI for a More Inclusive Future torstaina 9.11. Keskustelun moderoi CapManin Emma Näpänkangas ja keskustelemassa ovat Huldin Mimosa Sukanen, Inklusiivin Nea Höynälä, Riikka Schroderus RELEX Solutionsilta sekä Sara Tiikkainen Ernst & Youngilta. Women in Tech Finland -verkosto kannustaa ja tukee naisia ja edistää monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuuden arvoja teknologia-alalla.

”Teknologia-alalla on alettu kiinnittää erityistä huomiota DEI:hin, koska osaajista on niin suuri pula. Teknologia-alan kilpailukykyyn vaikuttavasta osaajapulasta ollaan laajalti huolissaan. Osaajapulan perimmäisistä syistä ei kuitenkaan keskustella riittävästi”, Höynälä kertoo.

”Teknologia-alan organisaatiot ovat lisänneet panostusta ja resursseja DEI-aiheiden edistämiseen. Yhä useammat yritykset järjestävät DEI-koulutuksia, parantavat rekrytointi- ja kulttuurikäytäntöjään sekä viestivät DEI-työstään. Yritykset viettävät Pride-kuukautta ja osassa on toiminnassa DEI-työryhmiä tai neuvonantajia. Nämä ovat hyviä ensiaskeleita, mutta useimmista toimista puuttuu kuitenkin tietoon perustuva ja strateginen ulottuvuus”, kertoo Höynälä. Oleellista olisi saada monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus ujutettua osaksi yrityksen strategiaa, arvoja, kulttuuria, ja resursseja.

Teknologia-ala on perinteisesti ollut hyvin miesvaltainen ja Suomessa vain 22 prosenttia alan ammattilaisista on naisia. Myös vähemmistöryhmät ovat alalla aliedustettuina. Monimuotoisista tiimeistä on kuitenkin iso hyöty jo pelkästään alan innovoinnin kannalta.

”Monimuotoisuus teknologia-alalla on ratkaisevan tärkeää luovuuden edistämiseksi, ongelmanratkaisukyvyn lisäämiseksi ja näkökulmien laajentamiseksi. Monimuotoiset tiimit ymmärtävät ja pystyvät todennäköisemmin vastaamaan useampiin erilaisiin käyttäjien tarpeisiin ja mieltymyksiin sekä välttämään riskejä”, Höynälä sanoo. Myös erilaisten roolimallien esiintuonti on alan vetovoiman kannalta tärkeää.

”Ensimmäinen askel on ymmärtää organisaatiosi nykytilanne, vahvuudet ja heikkoudet ja lähteä rakentamaan suunnitelmaa ja resursseja tunnistetuille prioriteeteillä. Johtajien on myös oltava sitoutuneita työhön ja johdettava esimerkillä puhuen avoimesti aiheiden puolesta. Ei vain kerran vuodessa, vaan joka päivä”, Höynälä jatkaa.

Teknologia-alan koulutukseen on panostettava 

Osaajapulaa on mahdollista ratkaista myös työperäisellä maahanmuutolla sekä alan koulutuksiin panostamalla. On tärkeää huolehtia, että kouluista valmistutaan ja että kansainväliset opiskelijat jäisivät Suomeen valmistumisen jälkeen.

Teknologia 23 -tapahtuma myös tarjoaa teknologia-alan yrityksille mahdollisuuden kiillottaa työnantajamielikuvaansa, sillä 7.11. järjestetään Tulevaisuuden työnantaja -opiskelijapäivä. Päivän aikana alaa opiskelevat pääsevät verkostoitumaan yritysten kanssa, tapaamaan rekrytoijia sekä yritysten edustajia. Ohjelmalavalla tarjoillaan vinkkejä uravalintaan ja kuullaan mielenkiintoisia uratarinoita. Opiskelijapäivän lavaohjelma on nähtävillä täällä. Päivän tavoitteena on antaa alalle pyrkiville parempi kuva tulevaisuuden työmahdollisuuksista eri teknologian toimialoilla.

Teknologia 23 – Transforming The Industrial Landscape | Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 7.–9.11.2023 samaan aikaan kyberturvallisuusalan Cyber Security Nordicin kanssa. Tapahtuma koostuu useista osa-alueista, joita ovat automaatio, elektroniikka, energia, hydrauliikka ja pneumatiikka, koneenrakentaminen, kunnossapito, robotiikka, ICT ja 3D. 

www.teknologia23.fi | #Teknologia23 | LinkedIn @teknologia

Lisätietoja:

Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Antti Karjunen, p. 050 574 3444, antti.karjunen@messukeskus.com

Helsingin Messukeskus, liiketoimintapäällikkö Marcus Bergström, p. 044 562 4524, marcus.bergstrom@messukeskus.com

Inklusiiv, DEI-konsultti Nea Höynälä, nea@inklusiiv.com

Kuvia Messukeskuksen aiemmista tapahtumista vapaasti median käyttöön: https://mediabank.messukeskus.com

Akkreditointi, tiedotteet ja ohjeet median edustajille: www.messukeskus.com/uutishuone

Lue lisää