Siirry sisältöön

Suomen Messut Oyj | Vuosikertomus 2023

Vuosi 2023 oli toiminnantäyteinen Suomen Messut Oyj:ssä

Livetapahtumien kysyntä jatkui vahvana. Tapahtumia, palveluja ja strategiaa päästiin jälleen kehittämään pitkäjänteisesti.

Kansainväliset markkinatutkimukset ennustavat messualalle globaalisti voimakasta kasvua. Merkkejä tästä näkyi jo kertomusvuonna Messukeskuksen tuloksissa.


Kauppaa ja kasvua vaikuttavilla kohtaamisilla

Anni Vepsäläinen

Vuosi 2023 oli Helsingin Messukeskuksessa toiminnantäyteinen. Vuosiohjelmamme toteutui täysipainoisesti ensimmäistä kertaa pandemiakauden jälkeen. Pääsimme jälleen kehittämään tapahtumiamme, palvelujamme ja strategiaamme pitkäjänteisesti.

Tekemisen punaiseksi langaksi kiteytyy vahva kasvustrategia. Teemme vaikuttavimmat tapahtumat, kehitämme kohtaamismediaa, rakennamme tulevaisuuden kestävää infraa ja kasvatamme edelläkävijänä alan parasta osaamista. Haemme kasvua niin uusista asiakkuuksista, tapahtumista ja liiketoimintamalleista kuin asiakkaidemme entistä paremmasta palvelusta kokonaisratkaisujen tarjoajana.

Kasvuun ponnistamme kestävästi. Sen vuoksi olemme nostaneet kestävyyden keskeiseksi osaksi Messukeskuksen strategiaa. Strategiamme mukaisesti kestävyys on meille tekoja. Kestävyystyö jatkuu dataan, faktoihin ja tekoihin pohjautuen entistä laaja-alaisempana kaikilla kolmella osa-alueella: kantamalla vastuuta ympäristöstä, taloudesta ja ihmisistä.

Kansainväliset markkinatutkimukset ennustavat messualalle globaalisti voimakasta kasvua. Merkkejä tästä näkyi jo kertomusvuonna Messukeskuksen tuloksissa. Tapahtumiemme kävijämäärät elpyivät, ja yritykset raportoivat uusia myyntiennätyksiä osallistumisissaan.  Samaan aikaan otimme vauhtia kasvuun mittavalla palvelu-uudistuksella: uudistamalla Messukeskuksen

koko ravintolatarjoaman yhteistyössä uuden ravintolakumppanin NoHo Partnersin kanssa. Lanseerasimme myös uusia tapahtumia sekä täysin uudenlaisen tila- ja palvelukonseptin BÖLE Arena & Clubin.

Kasvustrategiaamme vauhdittavat uudistetut missio ja visio.

Missiomme on luoda ​kasvua kohtaamisista.​ ​Se tarkoittaa, että edistämme asiakkaidemme liiketoimintaa, ​tarjoamme inspiraatiota kävijöillemme ja vahvistamme elinkeinoelämää.​ Visiomme on olla ylivoimainen kumppani kohtaamisissa. Tavoittelemme asemaa Pohjoismaiden johtavana messu- ja tapahtumajärjestäjänä tarjoamalla vaikuttavia tapahtumakokemuksia, jotka tekevät meistä asiakkaidemme ykkösvalinnan kaikissa kohtaamisissa. ​

Käsitteeseen kohtaamismedia kiteytyy tapahtumien ainutlaatuinen vetovoima: mahdollisuus aitoon ja vaikuttavaan vuorovaikutukseen samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Messut ovat tämän ajan leirinuotio –  The real social media.

Kiitän tuloksellisesta vuodesta sekä osaavaa henkilöstöämme että asiakkaitamme ja kumppaneitamme. Kestävä kasvu onnistuu yhdessä tekemällä.

Anni Vepsäläinen
toimitusjohtaja


Hallituksen toimintakertomus

Yleiskatsaus

Vuosi 2023 oli Suomen Messut Oyj:ssä toiminnantäyteinen. Livetapahtumien kysyntä jatkui vahvana koko vuoden 2023 huolimatta epävarmasta ja nopeasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Pandemiavuosien jälkeen yhtiössä laadittiin vuoteen 2026 ulottuva kasvustrategia.  Päivitetyn mission mukaisesti yhtiön tarkoituksena on luoda kasvua kohtaamisista. Visiona on olla ylivoimainen kumppani kohtaamisissa tavoitellen ykkösasemaa Pohjoismaiden johtavana messu- ja tapahtumajärjestäjänä tarjoamalla vaikuttavia tapahtumakokemuksia.

Asiakaskokemukseen panostettiin vahvasti.  Taloustutkimuksen vuoden 2023 Työelämän päättäjät -tutkimuksessa Helsingin Messukeskus oli toimialansa kärkeä ja alan yritysten ylivoimainen ykkönen messu- ja näyttelytilojen toimivuudessa, palvelutarjonnassa sekä luotettavuudessa ja toimintavarmuudessa.

Asiakkuuksien NPS oli kertomusvuonna erinomainen 46 (45).

Uusina tapahtumina tuotiin ohjelmistoon palo- ja pelastusalan ammattitapahtuma Turvallisuus ja uudentyyppinen terveydenhuollon digitalisaatioon ja innovaatioihin keskittyvä terveysfestivaali Radical Health Festival Helsinki.

Vuoden mittavin palvelu-uudistus oli Messukeskuksen koko ravintolatarjoaman uudistaminen yhteistyössä uuden ravintolakumppanin NoHo Partnersin kanssa 1.7.2023 alkaen.

Kansainvälisten kongressien merkitys Helsingille ja Suomelle on suuri.  Vuonna 2023 Messukeskuksessa järjestettiin yhteensä 8 (4) kansainvälistä kongressia, joiden delegaattimäärä oli 15 500 (2 600) ja tulo- ja työllisyysvaikutus lähes 30 M€ (5M€).

Kertomusvuonna lanseerattiin myös tila- ja palvelukonsepti BÖLE Arena & Club, joka muuntautuu klubiksi tai keikkapaikaksi tuoden yhteen kansainvälisen tason artistit ja tuotannot, ravintolapalvelut ja yleisön.

Vuoden mittavin palvelu-uudistus oli Messukeskuksen koko ravintolatarjoaman uudistaminen yhteistyössä uuden ravintolakumppanin NoHo Partnersin kanssa.

Kestävyys on keskeinen osa Messukeskuksen strategiaa. Kestävyystyössä edettiin vuoden aikana voimakkaasti. Strategiamme mukaisesti kestävyys on meille tekoja. Keskeiset vastuullisuusteemat tavoitteineen ja mittareineen linjattiin, ja työ jatkuu dataan, faktoihin ja tekoihin pohjautuen entistä laaja-alaisempana kaikilla kolmella osa-alueella: kantamalla vastuuta ympäristöstä, taloudesta ja ihmisistä.

Suomen Messut -konserni järjesti vuonna 2023 yhteensä 33 (2022: 25) messutapahtumaa. Näytteilleasettajien määrä oli 5 948 (4 612) ja näyttelytilaa myytiin 211 232 m² (192 722m2). Helsingin Messukeskuksessa järjestettiin omien tapahtumien lisäksi 30 (27) vierastapahtumaa ja 486 (476) kokousta, kongressia, juhlaa, viihdetuotantoa ja erikoistapahtumaa. Konsernin tapahtumissa vieraili kaikkiaan 883 280 (597 624) kävijää.

Messukeskus uusi kertomusvuonna SHORE Gold -turvallisuussertifikaattinsa. Suomen Messut Oyj ja tytäryritys SVV Oy saivat Suomen Vahvimmat -sertifikaatin osoituksena positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, vahvasta luottoluokituksesta ja hyvästä maksukäyttäytymisestä.

Kestävyys nousi painopistealueeksi Messukeskuksen päivitettyyn strategiaan. Strategiassa linjataan kestävyyden olevan ennen kaikkea tekoja.

Kestävyys

Messukeskus kantaa vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudellisesta kestävyydestä. Kestävyystyöstä raportoidaan ESG-mallin mukaisesti huomioiden myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Kestävyys nousi painopistealueeksi Messukeskuksen päivitettyyn strategiaan. Strategiassa linjataan kestävyyden olevan ennen kaikkea tekoja.

Messukeskuksen vastuullisuuspäällikkönä aloitti toukokuussa 2023 Hanne Lindroos. Nimitys on suomalaisessa messukentässä ainutlaatuinen ja kertoo Messukeskuksen sitoutumisesta kestävän kehityksen edistämiseen koko liiketoiminnassaan.

Keskeisille sidosryhmille tehtiin laaja kestävyysaiheinen kysely, jonka pohjalta johdettiin kaksoisolennaisuusanalyysi yhteistyössä Greenstep Oy:n kanssa. Analyysi kirkasti Messukeskuksen kolme kestävyysteemaa, joille määriteltiin tavoitteet ja mittarit.

  1. Vetovoimaiset ja turvalliset, kohtaamisia mahdollistavat tapahtumat. Tavoitteena luotettava ja eettisesti kestävä palvelu; mittareina tulo- ja työllisyysvaikutus, saatu julkisuus, tapahtumien NPS sekä SHORE-sertifikaatin uusiminen.
  2. Kestäviin toimintatapoihin sitoutuminen. Tavoitteena pienet ja pienenevät ympäristövaikutukset; mittareina kierrätysaste, hiilijalanjälki ja energian käyttö. Pitkän aikavälin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2029.
  3. Hyvinvoivat työntekijät ja yhteistyökumppanit sekä turvallinen työympäristö. Tavoitteena hyvinvoiva ja osaava henkilöstö; mittareina eNPS, henkilöstön vaihtuvuus ja koulutuspäivien määrä.

Osana kestävyystyötä tunnistettiin toiminnasta aiheutuvat suorat ja epäsuorat päästölähteet. Niiden pohjalta käynnistettiin kattavan hiilijalanjälkilaskennan valmistelu.

Sosiaalisen vastuun saralla jatkettiin pitkäaikaista yhteistyötä Suomen UNICEFin, Ammattiopisto Liven ja Hurstinapu ry:n kanssa. Lisäksi aloitettiin yhteistyö Ammattiopisto Spesian kanssa ruokahävikin torjunnassa.

Kestävyyden tunnuslukuja 20232022
Tulo- ja työllisyysvaikutus, milj. €128 (2022)63 (2021)
NPS4645
Kierrätysaste %1919
Jätehuollon CO2-päästöt–51 tonnia CO2e-28 tonnia CO2e
Konsernin CO2e, tonnia (Scope 1-2)26752567
eNPS3736

Henkilöstö

Työsuhteisen vakituisen henkilöstön määrä vuoden 2023 lopussa oli 163 (152). Tämän lisäksi Suomen Messuilla työskenteli keskimäärin 6 harjoittelijaa monipuolisissa markkinoinnin ja viestinnän, asiakaspalvelun sekä tietohallinnon tehtävissä.  Suomen Messujen työnantajamaine on pysynyt edelleen vahvana, ja uusiin avoinna oleviin paikkoihin saadaan runsaasti hyviä hakijoita.

Suomen Messuilla on käytössä projektiliiketoiminnan vaatimiin nopeisiin resurssivaihteluihin sopiva organisaatiomalli, jossa vakituisen työsuhteisen henkilöstön lisäksi ruuhkahuipuissa käytetään eri toimintoihin rakennettuja asiantuntija- ja resurssipooleja.  

Henkilöstötyytyväisyyden säännöllistä mittaamista jatkettiin, ja henkilöstötyytyväisyys säilyi korkeana. Suomen Messut -konsernin henkilöstön suositteluindeksi oli (eNPS) 37 (36).

Omistajat

Suomen Messut Oyj:n omistaa 31.12.2023 196 osakkeenomistajaa, joiden joukossa on lukuisia yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö. Suurimpana Suomen Messut Oyj:n osakkeenomistajana jatkaa pitkäaikainen vahva taustataho Suomen Messusäätiö, jonka omistusosuus on 89 % ja joka siten käyttää määräysvaltaa Suomen Messut Oyj:ssä.

Osakkeiden lukumäärä on 44 278 ja osakelajeja on vain yksi. Jos yhtiön osake siirtyy ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake yhtiöjärjestyksessä määritetyillä ehdoilla.

Kasvustrategian toteutus jatkuu. Tapahtumasalkku on vahva ja kestää lyhytaikaisia muutoksia. Samalla se vaatii jatkuvaa kehittämistä.

Taloudellinen kehitys

Liikevaihto ja tulos 

Suomen Messut -konsernin muodostivat vuonna 2023 Suomen Messut Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Expomark Oy ja Suomen Videoviestintä SVV Oy.

Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 51,3 milj. euroa (vuonna 2022 46 milj. euroa), muutosta viime vuodesta oli +11,4 % prosenttia.

Tytäryhtiöistä Expomark Oy:n liikevaihto oli 1,2 milj. euroa ja liiketappio vastaavasti 317 tuhatta euroa. Suomen Videoviestintä SVV Oy:n liikevaihto nousi 6,5 milj. Euroon, ja liikevoitto oli 1,3 M €.

Konsernin toiminnan kulut olivat 50,0 (43,1) milj. euroa, josta suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 7,5 (8,4) milj. euroa.

Konsernin liikevoitto oli 1,3 (4,7) milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettu liiketulos oli +2,6 % (+10,1 %).

Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,6 (4,6) milj. euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 1,9 (5,0) milj. euroa.

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli +9,1 (+13,6) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -3,2 (-1,1) milj. euroa.

Korollisia velkoja tilikauden lopussa oli 0 milj. euroa (3,6). Taseen loppusumma oli 93,7 (94,3) milj. euroa. Tilinpäätöksen mukainen omavaraisuusaste 89,3 (86,8) %.

Velkaantumisaste on 0 % (4,63 %). Pitkäaikainen velka maksettiin tilikauden 2023 aikana kokonaan pois.

Verot

Konsernin verot olivat 0,3 (0,4) milj. euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 3,2 (1,1) milj. euroa eli 6,3 % (2,4 %) liikevaihdosta. Kiinteistön korvaus- ja ylläpitoinvestointeja tehtiin 1,7 milj. eurolla, tietotekniikka ja digi-investointeja 0,6 milj. eurolla ja vuokralaiteinvestointeja 0,9 milj. eurolla.

Osinkopolitiikka

Suomen Messut Konsernin tavoitteena on jakaa osinkoa 1/3 nettotuloksestaan ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia.Näkymät vuodelle 2024

Suomen talouden tilanne tulee vaikuttamaan sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaiden ostokäyttäytymiseen negatiivisesti. Toimialojen välillä on kuitenkin merkittäviä eroja. Korkotason nousun ja inflaation vaikutusten odotetaan helpottavan ja pahimman kustannusnousun tapahtumien järjestämiskustannuksissa uskotaan olevan ohitse.

Epävakaan työmarkkinatilanteen aiheuttamat lakot aiheuttavat haasteita tapahtumien toteutukselle ainakin vuoden alkupuoliskolla.

Kasvustrategian toteutus jatkuu. Ohjelma Messut-liiketoiminnassa on parillisina vuosina vahva. Uutena messutapahtumana lanseerataan Ruokamessut. Messukeskus Events & Congresses liiketoiminnassa panostetaan erityisesti kansainvälisten kongressien ja yritystapahtumien myyntiin sekä BÖLE Arena & Clubin liiketoiminnan kasvattamiseen.

Investointeja kiinteistöön, asiakkaille vuokrattavien tilojen tasonnostoon, AV-tekniikkaan sekä markkinoinnin ja talouden tietojärjestelmiin jatketaan.

Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat

Suomen Messut Oyj:lle ei ole tullut merkittäviä tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Kohonneet korot ja inflaatio pienentävät kävijäasiakkaiden käytettävissä olevia tuloja ja saattavat vaikuttaa negatiivisesti kävijäasiakkaiden määrään. Toisaalta talouden taipuminen lyhytaikaiseen taantumaan saattaa myös vähentää näytteilleasettajien panostuksia messuihin ja tapahtumiin. Tapahtumasalkku on kuitenkin kohtalaisen vahva ja kestää lyhytaikaisia muutoksia, mutta samanaikaisesti vaatii jatkuvaa kehittämistä, jotta tapahtumat säilyttävät asemansa mediamarkkinassa.

Messukeskuksen turvallisuusosaamiseen kuuluvat mm. kattavat turvallisuusjärjestelmät, koulutettu henkilöstö, huollettu kiinteistö, jatkuva valvonta, varautuminen kyberturvallisuusriskeihin, jatkuva turvallisuussuunnittelu ja tiivis viranomaisyhteistyö.

Henkilö- ja omaisuusriskejä torjutaan järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta on suojauduttu omaisuus-, kyber- ja keskeytysvakuutuksin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 162 (143) kokopäiväistä työntekijää. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 13,2 (10,5) milj. euroa.

Konserni: liiketoiminnan kehitys 2019–202320232022202120202019
Liikevaihto, 1000 euroa51 27946 03814 74420 15259 336
Liikevaihdon muutos, %11,4212,2-26,9-66,05,2
Liikevoitto/tappio, 1000 euroa1 3284 650-10 392-13 4962 616
% liikevaihdosta2,5910,10-70,50-67,04,4
Oman pääoman tuotto, %2,46,6-13,0-14,72,3
Omavaraisuusaste, %89,386,887,587,885,2
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana162143154202205
Tilikauden palkkasumma, 1000 euroa13 22010 5457 0578 93614 447
Suomen Messut Oyj:
liiketoiminnan kehitys 2019–2023
20232022202120202019
Liikevaihto, 1000 euroa47 26940 71413 95319 60555 405
Liikevaihdon muutos, %16,1191,8-28,8-64,69,1
Liikevoitto/tappio, 1000 euroa2952 381-9 240-11 874893
% liikevaihdosta0,625,85-66,2-60,61,6
Oman pääoman tuotto, %0,63,0-11,7-13,1-1,1
Omavaraisuusaste, %87,585,386,685,785,1
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana130112124172172
Tilikauden palkkasumma, 1000 euroa10 8348 6836 0547 74712 431
Suomen Messujen henkilöstö kauden avauksessa.

Hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä.
Hallituksen jäsenet 31.12.2023 ovat:

puheenjohtaja:
Timo Lappalainen, hallituksen puheenjohtaja, DI, vuorineuvos

varapuheenjohtaja:
Leena Niemistö, hallitusammattilainen, lääketieteen tohtori

jäsenet:
Karri Kaitue, hallitusammattilainen
Sam Nieminen, hallituksen jäsen, SGN Group Oy
Anu Nissinen, hallitusammattilainen

Suomen Messut Oyj:n hallituksen jäsenelle maksettava palkkio vuonna 2023 oli 1 000 €/kokous ja 1 000 € kuukaudessa. Puheenjohtajalle maksettiin 2 000 € kuukaudessa sekä 2 000 € suuruinen kokouspalkkio.

Johtoryhmä:

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja
Mikko Horppu, liiketoimintajohtaja | Messut
Kristina von Konow, liiketoimintajohtaja | Tapahtumat, kokoukset ja kongressit (7.11.2023 saakka)
Marcus Bergström, liiketoimintajohtaja | Tapahtumat, kokoukset ja kongressit (26.2.2024 alkaen)
Lumia Ankkuri, markkinointi- ja viestintäjohtaja
Petteri Nissinen, talousjohtaja
Mika Vakkilainen, kiinteistö- ja tuotantojohtaja

Tilintarkastajat:

Varsinainen tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers Oy
Riitta Ulvinen

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Suomen Messut Oyj:n hallituksen ehdotus Suomen Messut Oyj:n voiton ja vapaan oman pääoman jakamiseksi voittovarojen käytöstä tilikaudelta 2023:

Suomen Messut Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2023 ovat 75 541 802,26 euroa, josta tilikauden voittoa on 2 580 568,26 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa 14 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 44 278 osaketta, joten osingon kokonaismäärä olisi 619 892 euroa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin niille osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.04.2024 merkittynä yhtiön pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Vuosi täynnä tapahtumia ja kohtaamisia