Siirry sisältöön
Hait messuklubi

Messuklubi

Sukella sisäpiiriin

Inspiroidutko designista, nousevista muotitrendeistä, puutarhan kukkaloistosta tai vauhdin hurmasta kaksipyöräisen selässä? Onko intohimosi urheilu, matkailu, veneily tai lukeminen? Niin meidänkin! Messuklubilaisena saat ympäri vuoden etuja ja tietoa sinua kiinnostavista aiheista.


Miksi kuulua Messuklubiin?

Lähde mukaan tutustumaan uuteen, etsimään hämmästyttäviä kokemuksia sekä kohtaamaan mielenkiintoisia henkilöitä kasvotusten! Messuklubilaisena saat klubikirjeitä täynnä hyödyllisiä tietoa ja tarjouksia haluamistasi aiheista suoraan omaan sähköpostiisi. Klubiin kuuluminen on täysin maksutonta ja voit perua jäsenyytesi halutessasi milloin tahansa.

Tutustu tapahtumiimme


Liity messuklubiin

Hait messuklubi

Tietosuojaseloste – Messuklubi asiakasrekisteri

Laadittu 18.5.2018. Viimeisin muutos: 13.5.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Messukeskus, Suomen Messut Osuuskunta
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
y-tunnus: 01163223

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Messukeskus / Asiakaspalvelu

Messuaukio 1, 00520 Helsinki

puh. 040 450 3250

asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Messut Osuuskunnan kanta-asiakasohjelma Messuklubin asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).  Perusteena on myös sopimus, jossa rekisteröity on liittynyt jäseneksi Messuklubiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi perinteisin tavoin, kuten suoramarkkinointi, digitaalisesti ja tekstiviestein, mikäli asiakas ei ole markkinointia kieltänyt. Lisäksi henkilötietojen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi sekä Suomen Messut Osuuskunnan liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), syntymävuosi, sukupuoli, asiakasnumero, asiakkaan ilmoittamat ja asiakkaan käyttäytymisestä päätellyt intressiryhmät, verkkoyhteyden IP-osoite, evästeet sivustolta, sijaintitietoja ja tietoja lipun käytöstä, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, markkinointiviesteihin ja verkkosisältöihin liittyvät käyttäytymistiedot, tietoja käynnistä Messukeskuksessa, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.  Tietoja käsitellään niin pitkään kuin rekisteröity on Messuklubin jäsen. Rekisteröidyn pyynnöstä tietojen käsittely loppuu aiemmin.

Messuklubin rekisteri on tarkoitettu yli 13-vuotiaille, joten rekisteri ei sisällä alle 13-vuotiaiden henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, Messukeskuksessa sijaitsevista ratkaisuista, kuten elektronisista sisääntuloporteista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointiviestinnän keinoin. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan verkkosivujen sisältöjä ja niiden käyttöä (esimerkiksi rekisteröidyn sivuvierailut, klikkaukset tai muu toiminta verkkosivuilla), rekisteröidyn verkkolomakkeella antamia tietoja, rekisteröidyn reagointi uutiskirjeisiin (esimerkiksi uutiskirjeiden avaaminen, klikkaaminen, siirtyminen verkkosivustolle, lukuaika). Lisäksi markkinointiviestinnällä tarkoitetaan sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter tai muut sosiaalisen median kanavat. Näistä kanavista voimme saada muun muassa tietoja rekisteröidyn profiilista, erilaisista segmenteistä, joihin sosiaalisen median alusta on rekisteröidyn luokitellut tai tietoa rekisteröidyn reagoinnista rekisterin pitäjän toimiin sosiaalisen median kanavissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi markkinoinnin kumppanit, tietojärjestelmien kumppanit sekä muut yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöillemme ja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.  Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai kumppanien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Suomen Messut Osuuskunta tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@messukeskus.com

tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin. Palveluihimme rekisteröityjen käyttäjien tulee ensisijaisesti tehdä pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta joka on rekisteröity kyseisen Palvelun käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Hait messuklubi

Usein kysytyt kysymykset

Sisäänpääsy

Messukeskus on avoinna kävijöille tapahtumapäivinä. Ovet avataan yleensä 30min ennen tapahtumaa. Tapahtumien aukioloajat löydät tapahtumakohtaisilta sivuilta.

Eläkeläinen voi ostaa erikoislipun (alennusryhmään kuuluville) verkkokaupasta tai tapahtuma-aikana sisäänkäyntien kassoilta. Lippujen hinnat löytyvät tapahtumakohtaisilta  sivuilta.

Eläkkeellä olo tulee todistaa kysyttäessä sisäänkäynnillä henkilötodistuksella (65 vuotta täyttäneet) tai henkilötodistuksella ja työeläkekortilla, kansaneläkkeensaajan kortilla tai Kelan antamalla kirjallisella todistuksella kansaneläkkeen saamisesta (alle 65-vuotiaat).

Messukeskuksen järjestämissä tapahtumissa on myynnissä 7-17-vuotiaille lapsille oma alennushintainen lippu. Tapahtumasta riippuen alle 7-vuotias pääsee ilmaiseksi tai myynnissä on erillinen lippu. Tapahtumakohtaiset ikärajat ja lippujen hinnat näet täältä.

Mikäli tapahtuman järjestäjä on muu kuin Messukeskus, saat tietoa lipuista tapahtuman järjestäjältä.

Messukeskuksen järjestämiin yleisötapahtumiin alle 12-vuotiaat voivat tulla vain yli 16-vuotiaan aikuisen seurassa (poikkeuksena K-18 alueet).

Messukeskuksen järjestämät ammattitapahtumat on suunnattu yli 16-vuotiaille alan ammattilaisille tai tapahtumasta riippuen myös alan opiskelijoille. Tarkista tapahtumakohtaiset tiedot täältä.

Mikäli tapahtuman järjestäjä on muu kuin Messukeskus, saat tietoa ikärajoista tapahtuman järjestäjältä.

Kausikortti oikeuttaa yhden henkilön sisäänpääsyyn kaikille Helsingin Messukeskuksen itse järjestämille yleisömessuille vuonna 2024 näissä tapahtumissa:

 • Matka*
 • Caravan
 • MP Moottoripyörämessut
 • Vene Båt
 • Kevätmessut, Lähiruoka & luomu, Golf
 • Lapsimessut, Ruokamessut, Lemmikkimessut
 • Habitare*
 • Helsingin Kirjamessut
 • Viini & Ruoka
 • Lautasella
 • Studia
 • I love me

*Habitare- ja Matkamessuilla kortti on voimassa vain tapahtuman yleisöaikoina.

Lippu vaihdetaan kausikorttiin sisäänkäynnillä. Pääsylippua ei voi maksaa kulttuuri- ja virikeseteleillä, -korteilla tai -sovelluksilla. Lainsäädännön linjauksen mukaan ne eivät käy maksuna messutapahtumiin.

Pääsylippua ei voi maksaa kulttuuri- ja virikeseteleillä, -korteilla tai -sovelluksilla. Lainsäädännön linjauksen mukaan ne eivät käy maksuna messutapahtumiin. Poikkeuksena ovat urheilu- ja kulttuurialan messut. Messukeskuksen ohjelmassa etua voi käyttää Habitaressa, Helsingin Kirjamessuilla ja Golfmessuilla. Maksutapana käyvät Edenredin (mobiilimaksu, Edenred-kortti ja setelit), Smartumin (mobiilimaksu ja setelit) ja ePassin (mobiilimaksu) kulttuurietu tai yhdistetty liikunta- ja kulttuurietu. Edun saa Messukeskuksen sisäänkäyntien kassapisteiltä. Pelkkä liikuntaetu ei kuitenkaan sovellu maksutavaksi, eikä etua toistaiseksi voi hyödyntää messulipun verkkokauppaostoissa.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan etuja ei voi käyttää muiden kuin edunhaltijan omien, henkilökohtaisten palveluiden maksuun. Etuja ei voi käyttää useamman kuin yhden lipun/osallistumismaksun suorittamiseen per tilaisuus. Etuja ei voi käyttää tavaratuotteiden tai oheispalveluiden hankintaan, kuten kahviopalveluihin, fanituotteisiin tai pysäköintiin eikä striimitapahtumien osallistumisen maksamiseen. Palveluntarjoajien ehtojen mukaan virheellisesti tehtyjä maksusuorituksia ei palauteta takaisin asiakkaalle, vaan asiakas voi menettää saldonsa tai setelit.

Lippuja Messukeskuksen järjestämiin yleisötapahtumiin voi ostaa verkkokaupasta ja tapahtuma-aikana sisäänkäyntien kassoilta. Edullisimmin voit ostaa liput ennakkoon verkosta! Messukeskuksen lippukassalta tapahtuma-aikana ostettuihin lippuihin lisätään 3 euron palvelumaksu / lippu.

Myytävät lipputyypit ja niiden hinnat löytyvät tapahtumakohtaisilta infosivuilta.

Oppilaitosten, yhdistysten ja yritysten on mahdollista ostaa ryhmälippuja laskulle. Tilauksen voi tehdä viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa sähköpostitse asiakaspalvelu@messukeskus.com tai ostaa liput tapahtuma-aikana kassalta maksusitoumuksella. Tilaukseen lisätään laskutuslisä 25 € + alv.

Sisäänpääsy ammattitapahtumaan edellyttää rekisteröitymistä kävijäksi joko ennakkoon tai Messukeskuksen sisäänkäynnillä. Lisätietoja tapahtumakohtaisilla infosivuilla. Varaudu todistamaan ammattilaisuutesi pyydettäessä esimerkiksi käyntikortilla tai tutkintotodistuksella.

Pääsylippu tulee tulostaa joko ennakkoon tai sisäänkäynnin palvelupisteen rekisteröintitiskillä sekä pitää esillä vierailun ajan. Sisäänkäynneillä on jaossa maksuttomia muovisia koteloita ja klipsejä rintakortin kiinnitystä varten.

Mikäli tapahtuman järjestäjänä on joku muu kuin Messukeskus, saat tietoa pääsylipuista tapahtuman järjestäjältä.

Lippuverkkokaupan ohjeet ja usein kysytyt kysymykset.

Verkkokaupasta ostetut liput tulevat maksun jälkeen tilauksella annettuun sähköpostiin jokainen omana erillisenä pdf-tiedostonaan.

Verkkokauppalipuilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.

Yksittäinen lippu oikeuttaa kertakäyntiin lipussa mainitussa tapahtumassa. Jos tuotteen nimessä ei lue erikseen päivää, esim. perjantailippu, lipun voi käyttää kertakäyntiin vapaavalintaisena tapahtumapäivänä.

Aikuiset: 18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka eivät ole oikeutettua alennushintaiseen erikoislippuun.

Lapset: 7-17-vuotiaat lapset. Tapahtumasta riippuen alle 7-v. pääsee ilmaiseksi tai myynnissä on erillinen lippu.

Erikoislippu (alennusryhmään kuuluville): opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, kriisinhallintaveteraanit Kriisinhallintaveteraani-kortilla, varusmiehet ja siviilipalvelushenkilöt.

Ryhmälippu: Ryhmän minimikoko on 10 henkilöä.

Perhelippu: Max 2 aikuista ja 3 lasta (7-17-v.). Perhelipulla koko perheen tulee saapua yhdessä messuille. Lipun lukee sisäänkäynnin järjestyksenvalvoja/vahtimestari.

Koko tapahtuman voimassaolevat liput: vaihdetaan rannekkeeseen rekisteröintitiskillä ensimmäisellä käynnillä. Rannekkeella pääset kulkemaan esittämällä sen sisäänkäynnin vahtimestarille.

Mikäli tapahtuman järjestäjänä on joku muu kuin Messukeskus, saat tietoa pääsylipuista tapahtuman järjestäjältä.

Yleisötapahtuman pääsylippua ei tarvitse tulostaa. Verkkokaupasta ostettu tai näytteilleasettajalta saatu eLippu luetaan sähköisesti sisäänkäyntien porteilla joko paperitulosteesta tai älypuhelimen näytöltä. Ota lippu esille ja näytä sen QR-koodia portin lukijalaitteelle, jolloin portti avautuu. Varmistathan ennen saapumistasi, että saat avattua lipputiedoston puhelimellasi. Ongelmatilanteissa saat apua sisäänkäynnin palvelupisteeltä.

Ammattitapahtuman pääsylippu tulee tulostaa joko ennakkoon tai sisäänkäynnin rekisteröintitiskillä sekä pitää esillä vierailun ajan. Sisäänkäynneillä on jaossa maksuttomia muovisia koteloita ja klipsejä rintakortin kiinnitystä varten.

Messukeskuksen sisäänkäyntien kassapisteillä on mahdollista maksaa käteisellä. Naulakossa ja messutoimistossa toimii cashless-periaate, eli näissä käteisen käyttö ei ole mahdollista. Maksuvälineinä käyvät yleisimmät debit- ja luottokortit, esim. Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express ja Diners Club. Ravintoloissamme ja näytteilleasettajien messuosastoilla maksuvaihtoehdot vaihtelevat.

Lippuverkkokaupan maksutapoina ovat verkkopankkien verkkomaksut, korttimaksut (Visa, Visa Electron, MasterCard ja Business Eurocard), MobilePay sekä Pivo-sovellus. Lue lisää

Oppilaitosten, yhdistysten ja yritysten on mahdollista ostaa ryhmälippuja laskulle. Tilauksen voi tehdä viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa sähköpostitse asiakaspalvelu@messukeskus.com tai ostaa liput tapahtuma-aikana kassalta maksusitoumuksella. Tilaukseen lisätään laskutuslisä 25 € + ALV.

Pääsylippua ei voi maksaa kulttuuri- ja virikeseteleillä, -korteilla tai -sovelluksilla. Lainsäädännön linjauksen mukaan ne eivät käy maksuna messutapahtumiin. Poikkeuksena ovat urheilu- ja kulttuurialan messut. Messukeskuksen ohjelmassa etua voi käyttää Habitaressa, Helsingin Kirjamessuilla ja Golfmessuilla. Maksutapana käyvät Edenredin, Smartumin, Eazybreakin ja ePassin kulttuurietu tai yhdistetty liikunta- ja kulttuurietu. Edun saa Messukeskuksen sisäänkäyntien kassapisteiltä. Pelkkä liikuntaetu ei kuitenkaan sovellu maksutavaksi, eikä etua toistaiseksi voi hyödyntää messulipun verkkokauppaostoissa. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan etuja ei voi käyttää muiden kuin edunhaltijan omien, henkilökohtaisten palveluiden maksuun. Etuja ei voi käyttää useamman kuin yhden lipun/osallistumismaksun suorittamiseen per tilaisuus. Etuja ei voi käyttää tavaratuotteiden tai oheispalveluiden hankintaan, kuten kahviopalveluihin, fanituotteisiin tai pysäköintiin eikä striimitapahtumien osallistumisen maksamiseen. Palveluntarjoajien ehtojen mukaan virheellisesti tehtyjä maksusuorituksia ei palauteta takaisin asiakkaalle, vaan asiakas voi menettää saldonsa tai setelit

Opiskelija voi ostaa erikoislipun (alennusryhmään kuuluville) verkkokaupasta tai tapahtuma-aikana sisäänkäyntien kassoilta. Lippujen hinnat löytyvät tapahtumakohtaisilta sivuilta.

Opiskelijakortti tai oppilaitoksen opiskelijatodistus tulee esittää kysyttäessä sisäänkäynnillä. Lastenlipun ikäraja on 7-17v.

Mikäli kyseessä on ammattitapahtuma, opiskelijan sisäänpääsy edellyttää rekisteröitymistä kävijäksi joko ennakkoon tai Messukeskuksen sisäänkäynnillä. Lisätietoja tapahtumakohtaisilla infosivuilla. Laita organisaatiokenttään oppilaitoksen nimi ja yhteystietoihin omat yhteystietosi.

Mikäli tapahtuman järjestäjänä on joku muu kuin Messukeskus, saat tietoa pääsylipuista tapahtuman järjestäjältä.

Jos haluat poistua messuilta ja palata samana päivänä uudelleen, pyydä sisäänkäynnin henkilökunnalta leima käteesi ennen poistumista.

Ammattitapahtumissa et tarvitse leimaa käteesi, vaan ammattilaisen rintakortti on voimassa koko tapahtuman ajan ja voit vapaasti kulkea sisään ja ulos.

Mikäli tapahtuman järjestäjänä on joku muu kuin Messukeskus, saat tietoa käytännöistä tapahtuman järjestäjältä.

Sisäänpääsy ammattitapahtumaan edellyttää rekisteröitymistä kävijäksi joko ennakkoon tai Messukeskuksen sisäänkäynnillä. Lisätietoja tapahtumakohtaisilla infosivuilla. Varaudu todistamaan ammattilaisuutesi pyydettäessä esimerkiksi käyntikortilla tai tutkintotodistuksella.

Pääsylippu tulee tulostaa joko ennakkoon tai sisäänkäynnin rekisteröintitiskillä sekä pitää esillä vierailun ajan. Sisäänkäynneillä on jaossa maksuttomia muovisia koteloita ja klipsejä rintakortin kiinnitystä varten.

Messukeskuksen omiin tapahtumiin voit ostaa ryhmälippuja ennakkoon Messukeskuksen verkkokaupasta tai sisäänkäynneiltä tapahtuman aukioloaikoina. Ryhmän minimikoko on 10 henkilöä.

Verkkokaupasta ostetut liput tulevat sähköpostiin yhtenä pdf-tiedostona, jokainen lippu omalla sivullaan. Voit tulostaa ja jakaa liput seurueelle ennakkoon, jolloin voitte saapua messuille eri aikaan. Jos et jaa lippuja ennakkoon, päästä seurue ensin sisälle ja tule itse sisälle viimeisenä.

Jos liput ostetaan kassalta, koko ryhmän tulee saapua sisään samanaikaisesti.

Mikäli tapahtuman järjestäjänä on joku muu kuin Messukeskus, saat tietoa ryhmälipusta tapahtuman järjestäjältä.

Messukeskuksen itse järjestämillä messuilla, joilla on yhteiset aukioloajat, pääsee vierailemaan yhdellä pääsylipulla saman käynnin aikana. Erillistä lippua jokaiseen tapahtumaan ei tarvita.

Sisäänpääsy samanaikaisiin ammattitapahtumiin tai ulkopuolisen järjestäjän tapahtumiin vaatii yleensä erillisen pääsylipun tai rekisteröitymisen. Tapahtumakohtaisen tiedon löydät kyseisen tapahtuman nettisivuilta.

Työtön voi ostaa erikoislipun (alennusryhmään kuuluville) verkkokaupasta tai tapahtuma-aikana sisäänkäyntien kassoilta. Lippujen hinnat löytyvät tapahtumakohtaisilta infosivuilta.

Työttömyys tulee todistaa kysyttäessä sisäänkäynnillä joko paperisena tai sähköisenä:
– Kelan tai työttömyyskassan korkeintaan 3 kk ikäinen maksupäätös työttömyydestä
– TE-palvelukeskuksen Oma asiointi -sivuilta tulostettu todiste
– Kotouttamissuunnitelma, jonka henkilö on saanut ennen kuin saa varsinaisen todistuksen työttömyydestä

Etua ei myönnetä pelkällä työvoimatoimiston ajanvarauskortilla tai asiakaskortilla eikä vanhempainvapaalla olevalle.

Jos olet saanut lahjalipun tai vapaalipun sähköpostina tai tekstiviestinä, voit näyttää lipussa olevan QR-koodin sisäänkäynnin portilla lukijalaitteelle älypuhelimestasi tai paperitulosteesta.

Jos sait käyttöösi paperisen vapaalipun, ota lippu mukaan ja näytä lipussa oleva QR-koodi sisäänkäynnin portilla lukijalaitteelle.

Lippu oikeuttaa kertakäyntiin lipussa mainitussa tapahtumassa eikä sitä voi vaihtaa muun tapahtuman lipuksi tai käyttää maksuvälineenä muihin tuotteisiin. Jos sait useamman lipun, päästä ensin seuralaisesi sisälle tai välitä hänelle oma lippu ennen sisäänkäyntiä.

VIP Messukeskus -kortti oikeuttaa kahden hengen sisäänpääsyyn kaikille Messukeskuksen itse järjestämille yleisömessuille vuosina 2023–2024 (ei Lääkäri 2023, 2024). Se käy myös Expomarkin järjestämillä yleisömessuilla. Kortti hyväksytään toistaiseksi vierastapahtumista (ulkopuolinen järjestäjä) myös American Car Show’ssa ja Voittaja-näyttelyssä / Koiramessuilla. Muissa vierastapahtumissa kortti ei oikeuta sisäänpääsyyn.

Kortti oikeuttaa myös ilmaiseen naulakkopalveluun. Pysäköinti ei kuulu kortin etuihin.

Esteettömyys

Vammaiskortin haltijan avustaja pääsee Messukeskuksen järjestämään tapahtumaan maksutta sisälle saapuessaan yhdessä avustettavan kanssa. Avustajalle ei tarvita erillistä lippua, mutta varauduttehan pyydettäessä esittämään sisäänkäynnin henkilökunnalle esimerkiksi avustettavan vammaiskortin tai muun todistuksen avustajan tarpeellisuudesta.

Avustettavalla tulee olla pääsylippu. Avustettava henkilö voi ostaa alennushintaisen lipun, mikäli hän on siihen oikeutettu, esimerkiksi lastenlipun tai erikoislipun alennusryhmille.

Myös opas- ja avustajakoirat sekä edellä mainittuihin tehtäviin harjoittelevat, asianmukaisesti merkityt koirat ovat tervetulleita Messukeskukseen.

Mikäli tapahtuman järjestäjänä on joku muu kuin Messukeskus, saat tietoa pääsylipuista tapahtuman järjestäjältä.

Messukeskus on esteetön. Lue lisää.

Sisäänkäynneillämme on pyörätuoleja, joita voi maksutta lainata ennakkovarauksesta. Varaa pyörätuoli sähköpostilla asiakaspalvelu@messukeskus.com. Kerro viestissä saapumispäivä, kellonaika, sisäänkäynti ja omat yhteystietosi. Saat asiakaspalvelulta varausvahvistuksen, kun pyyntösi on käsitelty.

Esteettömyydestä löydät lisää tietoa täältä

Laitteet

Messukeskuksen järjestämissä tapahtumissa saa kuvata omaan tai journalistiseen käyttöön, kunhan kuvaukset eivät häiritse muita asiakkaita tai meneillään olevaa ohjelmaa. Mikäli kuvaat tunnistettavissa olevia henkilöitä, tulee heiltä pyytää kuvauslupa. Ehdottoman tärkeää lupa on kysyä alaikäisten lasten vanhemmilta ja heiltä lupa tulisi saada kirjallisesti. Messukeskuksella on myös oikeus evätä kuvaaminen.

Kokonaisten esitysten tai ohjelmien taltiointi on lähtökohtaisesti kielletty ja vaatii aina erillisen luvan tapahtumajärjestäjältä.

Kaikkien omien langattomien mikrofonien käytöstä tulee lähettää pyyntö etukäteen hyvissä ajoin taajuuksien koordinointia varten. Mikäli tapahtuman aikana huomataan tapahtumakävijällä ilmoittamaton langaton mikrofoni, Messukeskuksella on oikeus kieltää langattoman mikrofonin käyttö. Mikäli harkitset tuovasi messuille esim. oman pienen kameran ja mikrofonin, suosittelemme langallisen mikrofonin käyttöä.

Langattomat mikrofonit ja laitteet sekoittuvat Messukeskuksen ohjelmalavojen sekä näytteilleasettajien käyttämien langattomien mikrofonien taajuuksien kanssa. Taajuuskoordinoinnissa pyritään mahdollistamaan mahdollisimman monen laitteen käyttö. Isoissa tapahtumissa taajuuskaista alkaa kuitenkin loppua kesken, jonka vuoksi emme voi taata kaikkien omien laitteiden toimintaa. Erityisesti vanhemmat analogiset laitteet varaavat kaistaa, uudemmat digitaaliset laitteet mahdollistavat suurempia kanavamääriä isommissa tapahtumissa.

Helsingin Messukeskuksen taajuuskoordinoinnin tekee Suomen Videoviestintä SVV Oy.
taajuudet@messukeskus.com

Ilmoita seuraavat tiedot sähköpostitse viimeistään 7 päivää ennen tapahtumaa:

 • Laitteen merkki, malli ja lukumäärä
 • Taajuuskaista ja lähetysteho
 • Tapahtuman nimi ja päivämäärät sekä osasto/tila, jossa laitetta käytetään

Rajoitukset

Omia lemmikkejä ei allergiasyistä voi tuoda mukanaan messuille. Opas- ja avustajakoirat sekä edellä mainittuihin tehtäviin harjoittelevat, asianmukaisesti merkityt koirat ovat tervetulleita Messukeskukseen.

Messukeskukseen ei saa tuoda terä- tai muita aseita, alkoholia, huumausaineita, räjähteitä tai ilotulitteita.

Lapset

Yleisötapahtumissa palvelee lastenhoitohuone Ylägallerian käytävällä. Lastenhoitohuoneesta löytyy wc-tila myös perheen pienimmille, vaipanvaihtotila ja mikroaaltouuni.

Lastenhoitohuoneessa lapsi on huoltajansa vastuulla, eikä lasta saa jättää valvomatta huoneeseen.

Lisäksi vaipanvaihtoon soveltuvia tasoja löytyy lähes jokaisesta Messukeskuksen wc-tilasta.

Lastenrattaita voi maksutta lainata sisäänkäynneiltä vierailun ajaksi. Rattaita ei voi varata ennakkoon.

Omia lastenrattaita tai vaunuja ei voi jättää vaatesäilytykseen. Joissakin tapahtumissa on käytössä erillinen vaunuparkki.

Saapuminen

Pysäköintiohjeet ja hinnat löydät täältä.

Tulo-ohjeet ja Messukeskuksen osoitetiedot löydät täältä.

Palvelut

Messukeskuksen yhteydessä on hotelli Holiday Inn Helsinki – Expo. Lue lisää täältä

Messukeskuksen järjestämissä tapahtumissa löytötavarat kerätään tapahtuma-aikana Messutoimistoon, mistä niitä voi tiedustella tapahtuman aukioloaikoina messutoimisto@messukeskus.com puh. 040 450 3241.

Tapahtuman päätyttyä löytötavaroita voi tiedustella asiakaspalvelustamme. Messukeskuksen asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9–15,  asiakaspalvelu@messukeskus.com puh. 040 450 3250.

Mikäli tapahtuman järjestäjänä on joku muu kuin Messukeskus, saat tietoa löytötavaroista tapahtuman järjestäjältä.

Lähin automaatti sijaitsee kauppakeskus Triplassa.

Messukeskuksen ravintolat ovat avoinna tapahtumien aukioloaikojen mukaisesti ja niihin pääsy edellyttää sisäänpääsylippua tapahtumaan. Poikkeuksena ovat ravintola Platta ja Holiday Inn Helsinki – Expo Open Lobby, joihin on sisäänkäynti hotellin sisäänkäynnin yhteydessä sekä Messuaukiolta.

Lue lisää ravintoloista täältä.

Valvotut vaatesäilytyspisteet löytyvät sisäänkäyntien yhteydestä. Vaatesäilytyksen hinta on yleisötapahtumissa 4 € ja ammattitapahtumissa 5 € per henkilö. Maksuvälineenä käyvät yleisimmät maksukortit ja Mobile Pay.

Messukeskuksen järjestämissä yleisötapahtumissa on käytössä myös ryhmänaulakko peruskouluikäisille ja sitä nuoremmille, maksimissaan 30 hengen ryhmille. Ryhmänaulakon hinta on 40 €. Ryhmän tulee saapua ja lähteä yhtä aikaa ja ryhmä saa vain yhden naulakkolapun. Maksuvälineenä käyvät yleisimmät maksukortit.

Oppilaitosten on mahdollista maksaa koululaisryhmän vaatesäilytys myös maksusitoumuksella.

Takin lisäksi vaatesäilytykseen voi jättää myös yhden laukun, mutta ei lastenrattaita tai vaunuja. Joissakin tapahtumissa on käytössä erillinen matkalaukkunaulakko tai vaunuparkki.

Lukollisia säilytyslokeroita on Lasigalleriassa (K39 x L34 x S50 ja K19 x L34 x S50). Säilytysmaksu on 2 € eikä rahaa palauteta säilytyksen jälkeen.

Messukeskus tarjoaa kaikissa tiloissaan maksutta käyttöön langattoman ”Messukeskus” -nimisen verkon, joka soveltuu netin selailuun ja muuhun kevyeen liikennöintiin. Verkko ei vaadi salasanaa.

Muuta

Omien eväiden tuominen Messukeskukseen on sallittua, mutta niitä ei saa nauttia ravintoloiden tiloissa.

Messukeskuksen pysäköintitalossa ja piha-alueilla leiriytyminen on kielletty. Lähin leirintäalue on Rastilan leirintäalue, Karavaanikatu 4, 00980 Helsinki.

Messuklubi on Messukeskuksen yleisömessuista kiinnostuneille tarkoitettu oma, ilmainen klubi. Lue lisää ja liity jäseneksi täällä.

Jos olet jo jäsen, mutta et ole saanut klubikirjeitä, ota yhteys asiakaspalvelu@messukeskus.com.

Voit poistua Messuklubin postituslistalta klikkaamalla klubikirjeen alatunnisteesta löytyvää linkkiä.

Messukeskus on savuton. Tupakointialue sijaitsee ulkona pohjoisen sisäänkäynnin tuntumassa.

Helsingin Messukeskus haluaa edistää tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta tiloissaan ja tapahtumissaan. Jokainen on tervetullut Messukeskukseen omana itsenään, emmekä hyväksy minkäänlaista rasismia, häirintää tai syrjintää tapahtumissamme. Edellytämme koko henkilökunnalta sekä myös kumppaneilta ja alihankkijoilta sitoutumista samoihin arvoihin. Mikäli itse kohtaat tai todistat itse edellä mainittuja asioita, raportoi asiasta välittömästi lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai asiakaspalvelupisteeseen.

Hait messuklubi

Kun haluat kokea

Tervetuloa tapahtumiimme

Kuulutko hyggeilijöihin, veneilijöihin, puutarhureihin tai kirjatoukkiin? Vai löytyykö viiteryhmäsi kenties painavan ammatillisen asian ääreltä? Mikä kiinnostuksen kohteesi onkaan, tervetuloa heimosi pariin!

Entistäkin herkullisempi Messukeskus

Koko ravintolatarjontamme on nyt uusittu! Uusi ravintolakumppanimme on NoHo Partners. Meiltä löytyy upea kattaus kiinnostavia ravintolabrändejä, mm. Espalta tuttu, ikoninen Lilla Strindberg, laadukkaisiin ja kotimaisiin raaka-aineisiin vannova hampurilaisketju Friends & Brgrs sekä aasialaisia makuja yhdistelevä Hanko Aasia. Aivan uudenlaisia elämyksiä tarjoavat myös Rooftop Bistro & CafePaddington Pub, Café Milano ja Fair Buffet by Pihka.  

MESSUKLUBI

Liity Messuklubiin

Messukeskuksen tapahtumissa olet jännittävän keskipisteessä ja messuklubilaisena saat ympäri vuoden etuja ja tietoa sinua kiinnostavista aiheista.

Holiday Inn Helsinki Expo: tervetuloa viipymään!

Meille saavut helposti kauempaakin. Messukeskuksen yhteydessä toimiva Holiday Inn Helsinki Expo tarjoaa vierailleen erinomaiset palvelut upealla sijainnilla.

Kausikortti on avain elämyksiin

Sujuvasti Messukeskuksessa

Saapuminen

Saavutko meille pyörällä, kävellen, raitiovaunulla, bussilla, junalla vai autolla? Messukeskus sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien päässä joka suunnalta.

Palvelut kävijöille

Vaatesäilytys, lastenhoitohuone, langaton verkko, esteettömyys. Tutustu Messukeskuksen palveluihin täällä.

Usein kysyttyä

Olemme keränneet yhteen meiltä useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Valitse sopiva aihealue ja katso löydätkö vastauksen kysymykseesi.

Hait messuklubi

Tapahtumien omat kanavat

Messutapahtumien omat kanavat ovat erinomainen tapa rakentaa näkyvyyttä ja tulla huomatuksi ympäri vuoden. Tarkista käytettävissä olevat kanavat, niiden tunnusluvut ja näkyvyyspaikkojen hinnat kunkin tapahtuman omilta sivuilta.

Paraatibanneri

Kiilaa kärkeen bannerilla! Paraatibannerilla kiilaat kaikkien sivuston käyttäjien tietoisuuteen. Banneri näkyy tapahtuman etusivulla sekä ohjelma- ja näytteilleasettajat -sivuilla.

Välibanneri

Välibannerilla solahdat sivustokävijöiden mieliin kiinnittämällä huomion sisällön keskellä. Banneri näkyy tapahtuman etusivulla sekä ohjelma- ja näytteilleasettajat -sivuilla.

Sisältöyhteistyö

Haluaisitko herättää huomiota tapahtuman kohderyhmän keskuudessa laajemmin? Nappaa yrityksellesi näkyvyyttä blogissa, joka tarjoaa tapahtumakävijöiden kiinnostuksiin sidottua sisältöä läpi vuoden!

Uutiskirje

Messuklubin sydän on sen jäsenille lähetettävä uutiskirje. Viestejä lähetetään ja luetaan erityisen aktiivisesti ennen tapahtumaa, mutta myös messujen ulkopuolella ympäri vuoden. Houkuttele kävijät osastollesi, kerro tarjouksista, uutuuksista tai kilpailuista osastollasi. Voit myös houkutella messuklubilaisia verkkokauppaasi tai kivijalkamyymälään!

Somekanavat

Tavoita tapahtuman fanit somessa hyödyntämällä tapahtuman Facebook ja Instagram-sivuja. Suosittelemme sitomaan postauksen messuosallistumiseen tai muuhun teille ajankohtaiseen tapahtumaan!

eMessukeskukseen

Klikkaa ostoksille eMessukeskukseen

Hait messuklubi
Hait messuklubi

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Postiosoite: Messukeskus, PL 21, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Messuaukio 1, 00520 Helsinki
Puhelin: 040 450 3250 (arkisin klo 9-15)
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)messukeskus.com

Viestintä- ja mediapalvelut

Messukeskuksen Lehdistökeskus tapahtumien aukioloaikoina, puh. 040 450 3236

Y-tunnukset / VAT-tunnukset

Suomen Messut Oyj 0116322-3 / FI01163223
Suomen Videoviestintä SVV Oy 1079142-4 / FI10791424
Expomark Oy Expomark Oy 1933047-2 / FI19330472

Contact Center

Pavelemme arkisin klo 9-15: asiakaspalvelu@messukeskus.com, puh. 040 450 3250

Yritysasiakaspalvelut sekä eMessukeskus Helpdesk
yrityspalvelu@messukeskus.com

Näytteilleasettajien palvelu rakennus- ja tapahtuma-aikoina:
messutoimisto@messukeskus.com
Puhelin: 040 450 3241, 040 450 3242

Palautetta voit lähettää myös palautelomakkeen kautta.


Laskutus

Käytämme ensisijaisesti verkkolaskutusta.

Suomen Messut Oyj: 003701163223, Open Text Oy,
välittäjän tunnus: 003708599126


Suomen Videoviestintä Oy: 003710791424, Open Text Oy,
välittäjän tunnus: 003708599126


Expomark Oy: 003719330472, Open Text Oy,
välittäjän tunnus: 003708599126

Sähköpostitse laskun voi lähettää osoitteeseen: lasku.mailinvoice@datascanning.fi
Sähköpostin liitteenä lähetetyn laskun tulee olla PDF-, JPG tai TIF-muodossa (vain yksi liite).

Laskutusosoite sähköpostitse lähetettäville laskuille

Suomen Messut Oyj
PL 938
16806838 (pakollinen sarjanumero)
00019 SSC

Suomen Videoviestintä SVV Oy
PL 938
16806796 (pakollinen sarjanumero)
00019 SSC

Expomark Oy
PL 938
16806788 (pakollinen sarjanumero)
00019 SSC

Emme vastaanota paperilaskuja.


Edustajat Aasiassa, Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa

Ulkomaiset edustajamme Aasiassa, Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa auttavat, kun haluat lisätietoja Messukeskuksen tapahtumista, palveluista ja tiloista.

Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Ukraina, Uzbekistan

Global Trade And Exhibition Oy
Yhteyshenkilö: Aleksei Kojola
Merikasarminkatu 6, 00160 Helsinki Suomi
Puh.: +358505739450
info@exhibition.fi
exhibition.fi

Hollanti, Belgia, Luxemburg

Q voor Q Adviseurs bv
Dovenetelweg 21
2555 TA Den Haag, Netherlands
Puh.: +31 70 2500722
GSM: +31 6 41040411
a.elfferich@qvoorq.nl
www.qvoorq.nl
Facebook

Itävalta

Itävallan suurlähetystö, kaupallinen edustusto
Yhteyshenkilöt: Tuuli Hanssen, Sirpa Tuohimetsä
Mannerheimintie 15 a B, 00260 Helsinki
Puh. +358 9 43 66 33 0
Faksi: +358 9 43 66 33 99
helsinki@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/fi

Italia

Italian Trade Connections
Luca Di Marcangelo
+39 346 648 4934
info@italiantradeconnections.com

Kiina

China JP Expo Co., Ltd
Tina Lee, Marketing Manager
Software Park III, Jimei District, Xiamen, Kiina
Puh. +86-13313868080
tina.lee@china-jcexpo.com
www.china-jcexpo.com

Latinalainen Amerikka

AmerExperience
Eco. Lassi Pensikkala
Via Samborondón km 8.5 CC La Estela
092302 Guayaquil, Ecuador
Puh. +593 99 756 5605
lassi.pensikkala@amerexperience.com
AmerExperience.com/Ferias-Helsinki

Latvia

SIA Floriance
Kristīne Korpilahti
Jaunība 78, Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads LV-2113 Latvia
Puhelin: +371 26336193
kristine.floriance@gmail.com
http://www.floriance.eu

Liettua

Autare
Juste Bliujute
Subaciaus g. 8-14, LT-01302 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 611 44772
juste@autare.lt
http://www.autare.lt

Puola

Hivemind Consulting
Aleksandra Karimaa
Tykistökatu 4, Electrocity
20520 Turku
+358 400 503 966
aleksandra.karimaa@hivemind.fi
hivemind@hivemind.fi
www.hivemind.fi/

Ranska

UBIFRANCE (Ambassade de France UBIFRANCE)
Yrjönkatu 36
00100 HELSINKI
Puh: 09 75 99 450
Faksi: 09 680 3638
helsinki@ubifrance.fr
www.ubifrance.fr

Ruotsi

Patrik Löwstedt
SPL Consultancy
Mesangatan 2
723 56 Västerås, Sweden
Puh. +46 70 1839160
patrik.lowstedt@messukeskus.com

Viro

Profexpo OÜ
Tiit Sarv
Tiina Laikre
Ahtri 12, 10151 Tallinn, Estonia
Puhelin: + 372 62 61 347
info@profexpo.ee
www.profexpo.ee/messukeskus

Osta liput lippukaupasta

Saat messuliput edullisimmin ostamalla ne lippukaupasta ennen tapahtuman avautumista.


Hait messuklubi

Messukeskus pitää huolta henkilötiedoistasi

Tietosuoja

Messukeskus ja Suomen Messut Oyj on vastuullinen toimija – myös tietosuoja-asioissa. Ymmärrämme, että henkilökohtaiset tietosi ovat sinulle tärkeitä, joten teemme kaikkemme, että tietosi ovat turvassa. Toimimme aina EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, koulutamme henkilöstöämme ja vaadimme myös kumppaneiltamme vastuullisuutta tietosuoja-asioissa.  Lue lisää tietosuojastamme eri rekisterien tietosuojaselosteista.

Tietoturva

Messukeskuksella on erilaisia järjestelmiä, joissa säilytetään asiakastietoja tietoturvallisesti. Kaikkien järjestelmien asiakastietojen käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmät on myös suojattu teknisin ratkaisuin.

Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteyttä:
asiakaspalvelu@messukeskus.com
040 450 3250

Tietosuoja-asetukset

Tietojasi tässä sivustossa kerätään ja käsitellään, jotta sivuston käyttötavoista saadaan parempi käsitys. Tähän pyydetään aina suostumus. Voit muuttaa tietosuoja-asetuksiasi tässä.

Helsingin Messukeskus tarjoaa innokkaimmille messukävijöilleen uudenlaisen edun: kausikortin. Kausikortti antaa käyttäjälleen mahdollisuuden nauttia Messukeskuksen järjestämistä tapahtumista syksyn 2023 ja kevään 2024 ajan.

Messukeskuksen kausikortti oikeuttaa yhden henkilön rajattomaan sisäänpääsyyn esimerkiksi Habitareen, Helsingin Kirjamessuille, I love me -messuille, Matkamessuille ja Kevätmessuille. Voimassaoloaika on 1.9.2023-31.5.2024.

–  Kortilla pääsee kauden aikana kaikkiaan 16 suosittuun yleisötapahtumaan. Lisäksi moni kävijä vierailee suosikkitapahtumissaan useita kertoja. Esimerkiksi kirjamessuilla saatetaan viettää koko viikonloppu ja venemessuilla vierailla molempina viikonloppuina, joten kausikortti maksaa itsensä pian takaisin, kertoo asiakaskokemuksesta vastaava Anne Dammert Helsingin Messukeskuksesta.

Kausikortin voi ostaa Messukeskuksen verkkokaupasta itselle tai lahjaksi. Hinta on 60 euroa ja messuklubilaiselle tai messuklubiin liittyvälle 50 euroa. Messuklubi on Messukeskuksen maksuton kanta-asiakasklubi, jonka jäsenet saavat vuoden mittaan etuja ja tarjouksia uutiskirjeissä.

nSightin alkuvuodesta julkistaman tutkimuksen mukaan vain 3 % suomalaisista 18–70-vuotiaista ei ole koskaan käynyt messuilla. Kuluttajista noin 10 % arvioi käyvänsä jatkossa messuilla useammin kuin ennen pandemiaa. Messuilta haetaan tutkimuksen mukaan ensisijaisesti tietoa, inspiraatiota ja uutuuksia. Kävijät arvostavat sitä, että messuilla voi tehdä ja kokeilla itse erilaisia asioita. Monelle messuvierailu on tarjonnut mieleenpainuvia elämyksiä ja uniikkeja kokemuksia. Kuluttajamessujen teemoista kiinnostavimpia ovat tutkimuksen mukaan asuminen, sisustus ja ruoka. (nSight, n = 2873)

Kausikortin kaltaista lipputuotetta ei ole muilla suomalaisilla messujärjestäjillä. Helsingin Messukeskuksessa käy vuosittain noin miljoona vierasta.

Tapahtumat, joihin on rajaton sisäänpääsy Helsingin Messukeskuksen kausikortilla 2023–2024:

2023

2024

Lisää Messukeskuksen kausikortista: https://tapahtumat.messukeskus.com/kausikortti

Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, viestintäpäällikkö Tarja Gordienko, 050 5847 262, tarja.gordienko@messukeskus.com

Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Onnistuneet kohtaamiset jättävät vahvan muistijäljen ja tuottavat kiistatonta tulosta. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Kennelliiton Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus

Suomen suurin tapahtumajärjestäjä Messukeskus ei ole jäänyt koronakevättä ihmettelemään vaan lähtee tukemaan haasteellisessa tilanteessa ponnistelevia asiakkaitaan uusin digiratkaisuin. Suomen suosituimpiin yleisötapahtumiin kuuluva Lapsimessut avataan virtuaalitapahtumana 13.-17. toukokuuta, ja Messukeskus tuo pikavauhtia myös muita digituotteita livekohtaamisten rinnalle.

Messukeskuksen nopea reagointi haasteellisessa tilanteessa on saanut positiivisen vastaanoton Lapsimessujen ja samanaikaisesti järjestettävien muiden tapahtumien näytteilleasettajilta, jotka parhaillaan odottelevat elokuulle siirrettyä livetapahtumaa.

– Viime Lapsimessuilla vieraili yli 60 000 kävijää ja nyt sama joukko kutsutaan kokemaan messut tarjouksineen ja ohjelmineen verkossa. Markkinoimme verkkomessuja muun muassa Lapsimessujen Facebookissa ja klubikirjeissä, jotka tavoittavat kymmeniä tuhansia tapahtuman faneja, kertoo Lapsimessujen myyntiryhmäpäällikkö Anna Suominen.

Messukeskus: ”Nopeasti uusia ratkaisuja yritysasiakkaiden tueksi”

Messukeskus on reagoinut koronatilanteeseen nopeasti. Ensi vaiheessa haettiin uudet ajankohdat siirtyneille tapahtumille ja sen jälkeen on keskitytty hakemaan uusia ratkaisuja Messukeskuksen 10 000 yritysasiakkaan tueksi.

Maailma suuntaa digiin, mutta silti tapahtumia tarvitaan ja halutaan. Verkossa ei voi kokea ison yleisötapahtuman hypeä, joka hitsaa samoista asioista syttyvät yhteen. On tuotteita, joita pitää päästä hypistelemään ja testaamaan itse. Digi kuitenkin mahdollistaa innostavan tapahtumakokemuksen laajentamisen ympärivuotiseksi.

– Messukeskus toimii kiihdyttämönä asiakkaidensa liiketoiminnalle ja haluaa nyt luoda livetapahtumien rinnalle uusia ratkaisuja kuluttajien kohtaamiseen ja jatkuvaan yllättämiseen. Lapsimessut virtuaalitapahtumana on tähän ensimmäinen, nopeasti tuotettu ratkaisu, sanoo Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Maria Mroue.

– Tapahtumissamme vieraili viime vuonna 1,1 miljoonaa kävijää. Sama yleisö fanittaa suosikkitapahtumiaan tiiviisti sosiaalisessa mediassa ja messuklubissa. Tunnemme suomalaisten intohimot, ja meillä on mahdollisuus miksata Suomen isoimmat ja puhutuimmat tapahtumat tehokkaisiin digipalveluihin, Mroue sanoo.

Digikumppaneiksi halutaan mukaan tuoreita teknologiaratkaisuja ja kasvua liekittäviä alustoja. Hyvä esimerkki nähtiin viime Habitaressa, jonka näyttelyarkkitehtuuri otti vauhtia lisätystä todellisuudesta Arilyn-sovelluksen avulla.

Lapsimessut verkossa 13.-17.5.2020: www.lapsimessut.fi, FB @Lapsimessut, #lapsimessut2020

Lapsimessut ja samaan aikaan järjestettävät Lähiruoka & luomu, HupiCon, OutletExpo ja Eläinystäväni (la – su) livetapahtumana Messukeskuksessa 21.–23.8.2020

Lisätietoja:

Messukeskus on ihmisläheinen media, joka luo kasvua aitojen kohtaamisten kautta. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa tai isännöi vuosittain 50 messutapahtumaa ja tuhat kokousta ja kongressia, joihin osallistuu 1,1 miljoonaa vierasta. | www.messukeskus.com

Kilpamoottoripyöräilijöitä tukevassa MP Stars -hankkeessa edettiin vaiheeseen, jossa kuljettajat kokoontuivat ensimmäisen kerran yhteiseen tapaamiseen Helsingin Messukeskukseen maanantaina. Kokoontumisessa käytiin läpi toiminnan tavoitteita kauteen 2019.

MP Stars on kotimaisen moottoripyöräalan yhteinen hanke, jossa tuetaan eri moottoripyörälajien kuljettajien kilpailukautta. Tuen saannin perusteina eivät ole suoritukset, vaan sitoutuminen ja rakkaus lajiin. Tuen kokonaisarvo on noussut jo yli 150 000 euroon.

MP Stars -kuljettajat arvottiin MP 19 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa helmikuun alussa. Maanantaina ajajat kokoontuivat ensimmäisen kerran yhteen tutustumaan toisiinsa sekä käymään läpi hankkeen kokonaisuutta.

– Meillä oli todella hyvä ja mielenkiintoinen tapaaminen. Olen henkilökohtaisesti todella innoissani tästä, mutta tärkeintä on, että innostus näkyy MP Stars -kuskeissa sekä mukana olevissa yhteistyötahoissa, MP Stars -idean isänä toimiva Niko Kantola Messukeskuksesta kertoo.

– Esittelimme kuskeille tarkemmin, minkälainen projekti tämä on, mitä tarjoamme heille ja mitä odotamme heiltä. Tarkoitus on nimenomaan tukea kuskeja ja auttaa heitä kisaamisessaan. Kaikki lähtee positiivisen fiiliksen kautta, ja ajatuksena on omalta osaltamme korostaa moottoripyöräilyn ja moottoripyöräharrastuksen hienoja puolia.

MP Stars -kuljettajat tapaavat jatkossakin toisiaan ja seuraavat toistensa kehitystä sekä pärjäämistä kilpailukauden aikana. Lajeja nostetaan myös esille moottoripyörämediassa, ja sosiaalisen median kautta voi seurata MP Stars -kuljettajien kilpailukautta.

MP Stars -tukikuljettajat edustavat seuraavia lajeja: road racing, motocross, enduro, ratalajit, supermoto / minisupermoto, classic kaikki lajit ja muut moottoripyörälajit.

MP Stars -kuljettajat 2019:
– Rasmus Rosnell (13v.), road racing alle 20-vuotiaat
– Teemu Kangas (43v.), road racing yli 20-vuotaat
– Jami Korpinen (8v.), motocross alle 10-vuotiaat
– Eliel Lehtinen (13v.), motocross 10-20-vuotiaat
– Toni Rautanen (27v.), motocross 21-35-vuotiaat
– Jukka Vähäpesola (58v.), motocross yli 35-vuotiaat
– Pyry Juupaluoma (16v.), enduro alle 20-vuotiaat
– Jesse Pöhö (22v.), enduro 21-35-vuotiaat
– Juha Poutiainen (38v.), enduro yli 35-vuotiaat
– Mikko Mäkinen (48v.), ratalajit
– Tino Kapanen (17v.), supermoto / minisupermoto
– Veli-Pekka Hannula (58v.), classic kaikki lajit
– Jani Heikkonen (47v.), muut lajit

MP Stars -hankkeessa ovat mukana Messukeskus, Suomen Moottoriliitto, KTM Nordic, SGN / Allright, XL Moto, 24MX, Biketeam, Blackseven, Honda, Arai, AEL, Radio City, MP Maailma, OFFROADPro ja kaikki kilpailuja järjestävät kerhot.

MP Stars

MP Stars on koko moottoripyöräalan yhteinen hanke, jossa tuetaan eri kilpamoottoripyörälajien kilpailijoiden kisakautta. Tuen saannin perusteina eivät ole suoritukset, vaan sitoutuminen ja rakkaus lajiin.

MP Stars -kuljettajat kaudelle 2019 arvottiin MP 19 -messuilla.

Seuraavaan arvontaan ilmoittautuminen alkaa loppuvuodesta 2019 ja arvonta suoritetaan MP 20 -messuilla.

Pysy ajan tasalla MP Stars -hankkeen uutisista liittymällä MP-messujen messuklubiin tai seuraamalla MP Starsia netissä, Facebookissa tai Instagramissa:
www.MPStars.fi
www.facebook.com/MPStars
www.instagram.com/MPStars.fi