Siirry sisältöön
Medialle Uutishuone Kestävyysraportti 2023: Messukeskus vakiinnutti hiilijalanjälkilaskentansa ja uusiokäyttää liki kaikki rakenteensa
Uutinen

Kestävyysraportti 2023: Messukeskus vakiinnutti hiilijalanjälkilaskentansa ja uusiokäyttää liki kaikki rakenteensa

Helsingin Messukeskus on sitoutunut kestävyyden edistämiseen koko liiketoiminnassaan ja tekee työtä sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun alueilla. Vuonna 2023 Messukeskus nosti kestävyyden painopistealueeksi strategiaan ja linjasi keskeisimmät kestävyysteemansa tavoitteineen ja mittareineen. Kestävyystyön etenemisestä kertoo Messukeskuksen Kestävyysraportti 2023.

Messukeskus järjestää yhdessä asiakkaidensa kanssa vetovoimaisia ja turvallisia, kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia, jotka ovat myös ympäristön kannalta kestäviä. Kolmantena kestävyysteemana on panostaa hyvinvoiviin työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin sekä turvalliseen työympäristöön. 

Kestävyystyö eteni kertomusvuonna isoin harppauksin. Messukeskus tunnisti toiminnastaan aiheutuvat päästölähteet ja vakiinnutti hiilijalanjälkilaskennan koko yhtiön tasolla. Lisäksi aloitettiin tapahtumakohtaisen hiilijalanjälkilaskennan valmistelu. Messurakentamisessa kiinnitetään tehostetusti huomiota kierrätettäviin toteutuksiin, jotta mahdollisimman iso osa materiaaleista voidaan hyödyntää uudelleen muissa tapahtumissa.

Kestävyys näkyy yhä vahvemmin myös tapahtumien sisällössä, esimerkkeinä Habitaren uusi vastuullisuuteen keskittynyt teema-alue Choice, I love me -messujen kiertotalouskilpailu ja Lapsimessujen kiertotalousalue. Kansainvälisissä kongresseissa autetaan kongressijärjestäjiä löytämään mielekkäitä paikallisia vastuullisuushankkeita ja -kumppaneita osaksi kongressin ohjelmaa.

Messukeskuksen talousvaikutus ympäristölleen on merkittävä: Taloustutkimuksen viimeisimmässä mittauksessa (2022) 128 miljoonaa euroa. Messukeskuksen lisäarvosta monille verkostoilleen kertoo myös se, että Taloustutkimuksen vuoden 2023 Työelämän päättäjät -tutkimuksessa Messukeskus oli alan yritysten ylivoimainen ykkönen messu- ja näyttelytilojen toimivuudessa, palvelutarjonnassa sekä luotettavuudessa ja toimintavarmuudessa.

Kestävyystekemistä vauhditti Hanne Lindroosin nimittäminen Messukeskuksen vastuullisuuspäälliköksi toukokuussa 2023. Nimitys on suomalaisessa messukentässä ainutlaatuinen ja kertoo osaltaan Messukeskuksen halusta panostaa kestävyystyöhön.

”Vuosi on ensimmäinen ohjelmallisesti ehjä pandemian jälkeen, ja pääsimme jälleen kehittämään tapahtumiamme, palvelujamme ja strategiaamme pitkäjänteisesti.​ Haluamme kasvaa kestävästi ja dataan tukeutuen. Vastuullisuus on meille tekoja”, kiteyttää Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

Messukeskus on raportoinut kestävyystyöstään vuodesta 2020 alkaen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Nyt valmistautuminen EU:n kestävyyssääntelyn (CSRD) tuomiin muutoksiin on alkanut ja Messukeskus ennakoi tulevaa raportoimalla kestävyyshankkeistaan ensimmäistä kertaa ESG-mallin mukaisesti.

Lisätietoja:

Kestävyysraportti 2023

Lisätietoja Helsingin Messukeskuksen kestävyystyöstä

Helsingin Messukeskus, vastuullisuuspäällikkö Hanne Lindroos, p. 040 861 5151, hanne.lindroos@messukeskus.com

Helsingin Messukeskus, toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, p. 0400 400 074, anni.vepsalainen@messukeskus.com Kuvapankki: https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/Messukeskus/

Lue lisää